Gemeente Papendrecht met ‘groene prijzen’ op boeken- en rommelmarkt

Operatie Steenbreek Papendrecht was afgelopen zaterdag te gast bij de druk bezochte rommel- en boekenmarkt van Muziekvereniging Excelsior. Medewerkers deelden bloembollen uit aan de bezoekers en de gemeente stelde ‘groene’ prijzen beschikbaar voor het Rad van Avontuur. De gemeente wil zo inwoners stimuleren om hun woning en tuin te vergroenen.

Excelsior is een actieve Papendrechtse vereniging. De samenwerking van afgelopen zaterdag tussen de gemeente en de muziekvereniging is van beide kanten goed bevallen. Spreekstalmeester van het jaarlijkse Excelsior-evenement Ad Tromp liet geen gelegenheid voorbij gaan om alle bezoekers van de markt op te roepen hun tuin te vergroenen. En niet zonder succes. Bij de stand meldden zich diverse bewoners met ideeën en initiatieven.

Oproep: Tuin vergroenen.
Onder de naam ‘Operatie Steenbreek’ organiseert de gemeente Papendrecht diverse acties voor vergroening van huis en tuin om zo hitte in de zomer en wateroverlast na hevige regenbuien tegen te gaan. Kijk voor inspiratie en meer informatie over de subsidieregeling van het waterschap ook eens op hohohoosbui.nl.