Gemeente Putten geeft subsidie voor groene tuinen, bedrijventerreinen en schoolpleinen

Inwoners, bedrijven en scholen uit de gemeente Putten die hun leefomgeving willen vergroenen, kunnen de komende 4 jaar rekenen op een aanzienlijke financiële bijdrage van de gemeente. De gemeenteraad heeft onlangs € 495.000 beschikbaar gesteld om te starten met Operatie Steenbreek: het vergroenen van tuinen, bedrijventerreinen en schoolpleinen.

Met de regelingen in het kader van Operatie Steenbreek stimuleert de gemeente Putten inwoners, bedrijven en scholen daarom maatregelen te treffen. “Elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen helpt. Samen kunnen wij zorgen voor klimaatbestendige straten, buurten en wijken”, aldus Roelof Koekkoek, wethouder Klimaatadaptatie.

Stimuleringsregeling voor inwoners en bedrijven
Voor inwoners en bedrijven is er de komende 4 jaar elk jaar € 50.000 subsidie beschikbaar voor klimaatadaptieve maatregelen:

  • het weghalen van bestrating (“tegel eruit, plantje erin”);
  • het planten van bomen (op basis van het bestaande boomadoptieplan);
  • het plaatsen van een regenton, -schutting of -zuil;
  • het afkoppelen van regenwater;
  • het aanleggen van een groen(blauw) dak;
  • het nuttig gebruikmaken van hemelwater.

Bij de uitvoering van de stimuleringsregeling werkt de gemeente Putten samen met het regionale loket Veluwe Duurzaam. Meer informatie over het aanvragen van subsidie volgt binnenkort. De gemeente Putten adviseert inwoners en bedrijven de gemeentelijke berichtgeving in de gaten te houden.

Stimuleringsregeling voor scholen
Scholen kunnen een maximale bijdrage krijgen van € 12.500 voor het vergroenen van het schoolplein. Deze regeling heeft eveneens een looptijd van 4 jaar. Alle scholen in Putten ontvangen een brief van de gemeente Putten met meer informatie over de regeling en het aanvragen van subsidie.

Operatie Steenbreek
De gemeente Putten is één van de ruim 170 Nederlandse gemeenten die zich heeft aangesloten bij de landelijke campagne Operatie Steenbreek. Het belangrijkste doel is het vervangen van onnodige verharding (stenen) door een diversiteit aan groen. En dat is nodig, want ons klimaat verandert en dat is steeds vaker goed te merken. Er vallen meer heftige regenbuien en in de zomer zijn er langere perioden met hitte en droogte. Groene tuinen, bedrijventerreinen en schoolpleinen maken de leefomgeving koeler en regenwater wordt beter vastgehouden. Bovendien biedt een groene leefomgeving een leefgebied voor insecten, vogels, amfibieën en andere kleine dieren. Maar ook de mens voelt zich beter in een groene omgeving: fijnstof wordt afgevangen, lucht wordt gezuiverd, het draagt bij aan een betere stemming en het zorgt zelfs voor een sneller herstel na ziekte. Zelfs de waarde van onroerend goed stijgt. Kortom: groen heeft ook een belangrijke economische waarde.