Gemeente Utrecht: Geveltuinenburendag 2022

Een geveltuin aanleggen is voor veel bewoners een manier om tegels te wippen, want ook mensen zónder tuin kunnen dit doen. Utrecht viert dit jaar 900 jaar stadsrechten. Dus stelde de gemeente het mooie doel om tijdens het NK Tegelwippen 900 nieuwe geveltuinen in Utrecht aan te leggen samen met bewoners! Om dit te bereiken organiseert gemeente Utrecht twee keer de Geveltuinburendag.

Tijdens de Geveltuinburendag leggen bewoners samen geveltuinen aan in hun straat of buurt. De gemeente regelt alles wat nodig is om de tuintjes aan te leggen, zoals een plantenpakket, aarde, de rand voor om de tuin en gereedschap. De bewoners regelen minimaal 5 deelnemers en natuurlijk de gezelligheid! Het resultaat is een prachtig groene straat en veel nieuwe ontmoetingen tussen buren.

In 2021 is het geveltuinenburendag project ook al uitgevoerd als pilot op nationale burendag zelf. Dit was zeer succesvol. De aanmeldingen waren binnen no time vol. In 2022 organiseert de gemeente 2 keer een Geveltuinburendag. De eerste was op 9 april, waar in 25 straten 155 geveltuinen zijn aangelegd en meer dan 30 boomspiegels zijn beplant. De volgende is op 24 september.

Doel geveltuinburendag
Het beoogde fysieke resultaat is de realisatie van 550 geveltuinen in maximaal 85 verschillende straten in de stad. Een mooie bijdrage aan het doel van 900. Uitgaande van een gemiddeld oppervlak van 1m2 per geveltuin kan dit vertaald worden naar 550m2 groen toegevoegd aan de (openbare) ruimte.

Utrecht vergoenen samen met bewoners
Door bewoners te stimuleren en activeren om samen met buren in de straat geveltuinen aan te leggen, zorgen we ervoor dat er verharding uit straten verdwijnt en er meer groen (vaste planten) voor terugkomen.

Een geveltuintje zorgt ervoor dat regenwater op die plek direct in de bodem wegzakt en dus niet op straat blijft staan. Verder zorgen planten in de zomer voor verkoeling en minder snelle opwarming van de gevel, dus als er veel geveltuintjes in een straat zijn draagt dit bij aan de verkoeling in de straat. Ook trekken planten en bloemen allerlei verschillende insecten (zoals bijen) aan wat goed is voor de biodiversiteit in de stad. En ook niet onbelangrijk is dat een groene omgeving is goed voor de gezondheid van mensen.

Praktische uitvoering
Bewoners van Utrecht konden zich online aanmelden om met minstens 4 buren (adressen) op de geveltuinenburendag gezamenlijk gratis geveltuinen aan te leggen. De gemeente Utrecht heeft de volgende materialen verzorgd:

  • Tuinaarde
  • Plantenpakket met 5 planten per geveltuin (te kiezen uit een zon- of een schaduwpakket)
  • Opsluitbanden
  • Bigbag en/of container om het zand en de tegels in te verzamelen
  • Tegelknipper (in bruikleen)
  • Kruiwagen (in bruikleen)
  • Schep (in bruikleen)

Andere eventueel gewenste benodigdheden zoals een extra schep, extra kruiwagens, hamer of koevoet en werkhandschoenen hebben de deelnemers zelf geregeld. De deelnemers verzamelen de eruit gehaalde tegels en het zand in de bigbags of container (zand en tegels gescheiden), die ze op een afgesproken plek in de straat plaatsen.