Gemeente Utrecht maakt geld vrij voor subsidie watervriendelijkere stad

Eigenaren, huurders en gebruikers van panden met een maatschappelijke functie kunnen vanaf 1 mei een subsidie aanvragen voor het watervriendelijker maken van hun pand en terrein. Gemeente Utrecht stelt hiervoor jaarlijks 300.000 euro beschikbaar. Met deze bijdrage kunnen gebouwen en (buiten)terreinen van maatschappelijke organisaties zoals scholen, musea, kinderdagverblijven, zorgcentra, speeltuinen en kerken watervriendelijker worden ingericht door te vergroenen en opslag van regenwater te verzorgen.

Om een gezonde en leefbare stad te blijven moet ook Utrecht anders omgaan met regenwater. De stad moet voorbereid zijn op hevige regenval én droge periodes aankunnen. Eerder dit jaar presenteerde de gemeente het doel om 90% van de neerslag te kunnen vasthouden en verwerken op de plek waar het valt. Liefst door het te hergebruiken, maar ook door het water vast te houden in de bodem, dieper te infiltreren of af te voeren naar open water. Om te zorgen dat de  grond zo veel mogelijk water op kan nemen voor drogere periodes, vervangt de gemeente op verschillende plekken asfalt en stenen voor groen of waterbergende oplossingen. Zoals op de Kanaalstraat, Taagdreef, Rotsoord en Bernadottelaan, waar bijna 100.000m² verharding is vervangen voor groen.

We hebben elkaar nodig
Aangezien 60% van de ruimte in Utrecht van particulieren en bedrijven is, hebben we elkaar nodig om de hele stad watervriendelijker te maken. Daarom heeft de gemeente een subsidie in het leven geroepen die eigenaren, huurders en gebruikers van panden met een maatschappelijke functie motiveert zulke oplossingen te realiseren. Door alle plekken met een maatschappelijke functie aan te spreken maakt de gemeente zowel veel eigenaren als bezoekers in één keer bewuster van de klimaatverandering en mogelijkheden om bij te dragen aan oplossingen. Plekken met een maatschappelijke functie worden door veel inwoners gebruikt: er wordt gewerkt, samengekomen, geleerd, verzorgd, gespeeld en gesport. Na de aanpassingen helpt de gemeente de subsidieaanvragers met het delen van kennis over de genomen maatregelen. Dit kan bezoekers en gebruikers van de maatschappelijke locaties weer inspireren thuis zelf ook aan de slag te gaan.Stenen eruit
Verschillende organisaties hebben al maatregelen genomen. Zo verving de Kindercampus Molenpark in Lombok 1720m2 tegels voor planten, waaronder een moestuin waar de kinderen in kunnen leren met plantjes te werken, is er een vijver aangelegd op het schoolplein, en een regenton aangesloten op de regenpijp om regenwater op te vangen en hergebruiken. Ook de speeltuin op het Bankaplein is flink vergroend door 420m² tegels weg te halen. De scholen Apollo 11, Schateiland en De Krullevaar gaan de komende tijd aan de slag met het maken van een groen en watervriendelijk schoolplein.

De Subsidie Watervriendelijk Maatschappelijk Vastgoed is aan te vragen via de website. Voor meer informatie over de mogelijkheden en advies kunt u contact opnemen via waterproof030@utrecht.nl.

Bron:
Gemeente Utrecht