Gemeente Veere krijgt een Tiny Forest

Gemeente Veere is één van de nieuwe Tiny Forest partnergemeenten in Zeeland. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Een Tiny Forest in de buurt zorgt voor een gezondere leefomgeving en brengt buurtbewoners dichter bij elkaar. In het najaar van 2023 plant de gemeente Veere het Tiny Forest aan in Koudekerke, in samenwerking met IVN Natuureducatie, scholen en buurtbewoners.

Een Tiny Forest is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

 Gift aan de samenleving
Het Tiny Forest is een gift van Rabobank Zeeuwse Delta. Zij schenken vier Tiny Forests aan Zeeuwse inwoners om te vieren dat Rabobank Walcheren/Noord-Beveland en Rabobank Oosterschelde eerder dit jaar zijn samengegaan. De Tiny Forests komen dus in de gemeente Veere en ook in gemeente Tholen, Borsele en Middelburg.

De natuur dichterbij
Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. IVN werkt samen met gemeenten aan een wereld waarin contact tussen mens en natuur vanzelfsprekend is. Een Tiny Forest is bij uitstek geschikt om mens en natuur te verbinden. IVN wil dat elke buurt zijn eigen minibos krijgt, zo komt de natuur in steden steeds dichterbij.

Lees meer over het Tiny forest of bekijk onderstaande video over wat een Tiny Forest nou precies is.