Gemeente Weesp sluit zich aan bij Operatie Steenbreek

De gemeente Weesp wil de komende jaren inwoners stimuleren en enthousiasmeren om hun tuinen te vergroenen. Het vergroenen van tuinen wordt in meerdere Nederlandse steden gedaan onder de naam ‘Operatie Steenbreek’. Dit is een landelijk platform dat zich inzet om mensen aan te sporen, hun tuinen te vergroenen.

Wethouder Maarten Miner heeft de overeenkomst ondertekend en is blij dat de ‘Operatie’ van start kan gaan. “Ik hoop dat we met deze actie mensen kunnen prikkelen om mee te denken over ons veranderende klimaat. Iedereen kan bijdragen aan de vergroening van Weesp. Alle kleine beetjes helpen namelijk!”

Activiteiten
De gemeenteraad heeft geld vrijgemaakt voor acties om inwoners te inspireren en enthousiasmeren. Om mensen te prikkelen hun tuin (deels) te onttegelen en zo zelf actief bij te dragen aan de vergroening van Weesp, organiseert de gemeente diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld een tuinschetsmiddag, workshops voor meer biodiversiteit in de tuin en straatacties met de hele buurt. De komende tijd zullen de acties bekend gemaakt worden via de website www.weesp.nl/steenbreek, sociale media en in het Gemeentenieuws dat wekelijks in het WeesperNieuws wordt gepubliceerd.

Meedenken
Inwoners van Weesp worden van harte uitgenodigd om mee te denken over Operatie Steenbreek. Iedereen met een leuk idee om Weesper tuinen te vergroenen, wordt verzocht dit met ons te delen via het mailadres steenbreek@weesp.nl onder vermelding van ‘Operatie Steenbreek’.