Gemeente Winterswijk: de Groene Tuin Actie

Eind vorig jaar heeft de gemeente Winterswijk van oktober tot december 2021 de Groene Tuin Actie gehouden. Inwoners uit de kern van Winterswijk met een koop- of huurwoning, die meer dan 4 vierkante meter van hun tuin wilden ontstenen en vergroenen, konden meedoen. Ze konden gratis een ontwerpadvies voor hun tuin krijgen, maar ook gratis plantmateriaal en afvoer van stenen.

De Groene Tuin Actie was een initiatief van de gemeente Winterswijk en werd mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel. Hierbij is onder andere samengewerkt met gebiedsmakelaar/klimaatcoach Richard Trenning en hovenier Jan Bent van Wenninkhof.

Minder stenen, meer groen
Als aftrap van de Groene Tuin Actie hebben we op 18 september 2021 bij Centrum Duurzaam Winterswijk een Steenbreek ‘Tegel eruit, plant erin’ actie gehouden. Inwoners konden een tegel ruilen voor een plant en kregen meteen informatie over de Groene Tuin Actie. Het doel van deze actie was ten eerste om bij alle inwoners het ontstenen en vergroenen van tuinen flink onder de aandacht te brengen. We wilden groene klimaatinitiatieven ondersteunen met advies, materialen en beplanting. Daarnaast was ook het vergroten van klimaat- en waterbewustzijn van belang. Wat kan men zelf doen tegen hitte, droogte en wateroverlast.

In totaal is met de Groene Tuin Actie 1235 vierkante meter verharding verwijderd en daarmee groen aangelegd.

Op de sociale media en in de lokale kranten is er de hele periode aandacht aan de actie besteed. Ook is er geflyerd in wijken die er op de hittestress kaart negatief uitsprongen. Op de website www.klimaatwijswinterswijk.nl kon men alle informatie vinden en mensen konden binnenlopen bij Centrum Duurzaam Winterswijk (www.duurzaamwinterswijk.nl/centrum) als ze vragen hadden. Hovenier Wenninkhof had voor deze actie een speciale Groene Tuin Actie schaftkeet laten maken waarmee we onder andere bij supermarkten hebben gestaan en geflyerd. En uiteindelijk was natuurlijk ook het doel om daadwerkelijk en concreet tuinen te ontstenen.

Meedoen met de actie
Inwoners die zich aanmelden voor de Groene Tuin Actie moesten minimaal 4 vierkante meter van hun tuin ontstenen en in de kern van Winterswijk wonen. Ze konden contact opnemen met de groenadviseur van deze actie: hovenier Jan Bent. Ze kregen specifiek advies voor hun tuin en konden kiezen uit planten en bomen van verschillende plantlijsten waarbij gekeken werd naar oa grondsoort en of er veel zon of schaduw aanwezig was. Ook werden ze geholpen met het ontwerpen van de tuin.

Als alles rond was dan werd er een datum geprikt waarop de container door de gemeente levert werd. Ook werd door de gemeente goede grond aangeleverd. Het enige wat de bewoners zelf hoefden te doen was het werk in de tuin zelf. De gemeente hielp met tuinadvies, gratis afvoer van bestrating – zand- grind, levering van schone grond en het beschikbaar stellen van beplanting en compost. Dit alles om mensen te verleiden om hun tuin te vergroenen.

Het resultaat

66 huishoudens gingen concreet met kruiwagen, schep en hark aan de slag, en haalden verharding uit hun tuin. Met de Groene Tuin Actie is in totaal 1235 vierkante meter verharding verwijderd en daarmee groen aangelegd. De gemeente liet een container met mooie zwarte grond leveren waarmee de bewoners hun nieuwe borders konden aanleggen. De verharding werd voor deelnemers afgevoerd en ook de bomen, planten en compost werden uitgedeeld.

De Groene Tuin Actie was met name gericht op particulieren. Er werden echter hierdoor meerdere partijen enthousiast. De gemeente Winterswijk heeft daarom ook een bijdrage geleverd aan scholen en een wijkcentrum om hun pleinen te vergroenen.

Verwijderd: 830 m2 bestrating, 334 m2 grind en zelfs 66 m2 kunstgras!

Aangeplant: 67 bomen, 583 struiken en 2.946 vaste planten

Met deze praktische actie is veel gecommuniceerd over klimaatverandering en wat je zelf kunt doen tegen hitte, droogte en wateroverlast. Daarmee is het klimaat- en waterbewustzijn vergroot.

De start van de Groene Tuin Actie is gehouden met hulp van de Steenbreek ‘Tegel eruit, Plantje erin’ actie. Hiervoor kwamen veel inwoners naar Centrum Duurzaam Winterswijk en konden we een grote groep mensen al informatie geven over de Groene Tuin Actie.

De Groene Tuin Actie schaftkeet waarmee we op verschillende plekken in Winterswijk hebben geflyerd en inwoners informatie gaven over het vergroenen van je tuin.