Gemeenten gezocht voor gratis bomenactie in Gelderland

Stichting Steenbreek gaat samen met de campagne Meer Bomen Nu een vergroeningsactie organiseren met de gemeenten in de provincie Gelderland. Hierbij kunnen de inwoners gratis bomen en struiken krijgen bij het inleveren van een tegel.

De actie is mogelijk doordat in de provincie Gelderland in de afgelopen periode meer bomen en struiken zijn geoogst dan er zijn verplant. Dit “overschot” wordt nu gebruikt door een actie te organiseren met een aantal enthousiaste gemeenten. Hierbij kunnen inwoners bij het inleveren van een tegel gratis een boom of struik krijgen om te planten. Het gaat volgens Hanneke van Ormondt van Urgenda, een van de organisaties achter Meer Bomen Nu, om ruim 20.000 bomen en struiken die beschikbaar zijn.

Haast bij geboden
Gemeenten die samen met Stichting Steenbreek een actie willen organiseren kunnen zich per e-mail aanmelden bij gelderland@meerbomen.nu of info@steenbreek.nl. In samenspraak met een consulent van Steenbreek wordt dan een actie opgezet waarvoor Meer Bomen Nu de gratis bomen en struiken levert. ‘Er is wel enige haast bij geboden, want de bomen en struiken moeten vóór april worden geplant. Hoe eerder hoe beter voor de bomen. Dus in de komende weken moet de actie georganiseerd en gehouden worden’, zegt Van Ormondt.

De landelijke campagne Meer Bomen Nu wil opschot dat op de ene plek ongewenst is, op een andere locatie weer aanplanten. Door een miljoen bomen en struiken te verplanten kan Nederland sneller en goedkoper worden vergroend en kan de klimaatverandering worden geremd en biodiversiteit hersteld worden. Volgens Van Ormondt is het mogelijk om Nederland gratis te vergroenen als er meer gebruik wordt gemaakt van de kracht van de natuur.

Biodiversiteitsherstel
Met de actie wil de organisatie niet alleen inwoners van de Gelderse gemeenten gratis bomen en struiken geven, maar ook de verplantmethode bekender maken bij de diverse gemeenten. ‘We hopen dat gemeenten ook anders naar hun eigen natuur kijken en daar allerlei kansen zien. Onder elke boom of struik groeien goede jonge boompjes of struikjes die daar misschien niet gewenst zijn. Als we die nou gaan gebruiken om in de eigen gemeente te gaan vergroenen, gaat het een stuk sneller met klimaatadaptatie en biodiversiteitsherstel.’

Bomenhub
Enkele decennia geleden hadden veel gemeenten nog een eigen bomendepot waar bomen en struiken die moesten wijken voor bijvoorbeeld bermwerkzaamheden, werden opgeslagen om later te worden herplant. Dat gebeurt tegenwoordig nauwelijks meer; veel bomen en struiken worden nu versnipperd of sterven af. Door ze een tweede kans te geven kunnen kwekers beter aan de vraag naar bomen en struiken voldoen en kunnen de klimaatdoelen en de doelstellingen uit de Bossenstrategie 2030 worden gehaald.

Meer Bomen Nu hoopt met de campagne een aanzet te kunnen geven aan de wens dat elke gemeente in de toekomst een eigen ‘bomenhub’ heeft waar groenbeheer, burgers en boswachters bomen kunnen brengen die ze niet willen en waar iedereen die wil planten ze weer kan ophalen.