Hoe groener hoe beter in jouw gemeente

Operatie Steenbreek, Entente Florale en Klimaatverbond Nederland hebben de handen ineen geslagen om een campagne ‘Hoe groener hoe beter’ te organiseren, gericht op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. 

Met deze campagne willen de initiatiefnemers laten zien dat het om heel veel redenen goed is om onze gemeenten groener te maken én dat het een belangrijk onderwerp is voor de gemeenteraadsverkiezingen en de nieuwe collegeakkoorden.

Groen is om veel redenen erg belangrijk, zoals een gezonde leefomgeving, versterking van de biodiversiteit en tegen hitte en wateroverlast  in een veranderend klimaat. Verschillende organisaties  zijn al enthousiast over het initiatief, zoals Groei en Bloei, IVN, KNNV,  St. Rioned, Unie van Waterschappen en Achmea.

We hopen dat we met deze organisaties – en hopelijk sluiten nog meer zich aan – en zoveel mogelijk lokale groepen in de verkiezingstijd  (van januari tot half maart 2018) twee activiteiten kunnen organiseren. We stellen twee activiteiten voor waarvoor je hieronder een plan van aanpak vindt.

  1. De organisatie van een lokaal verkiezingsdebat over ‘Hoe groener hoe beter’
  2. De organisatie van de lokale ‘hoe groener hoe beter’ actie dag op 17 maart.

Collegeakkoord
Met deze activiteiten hopen we dat jullie het belang van groen in jullie gemeente stevig op de kaart kunnen zetten en mensen kunt mobiliseren om zich in te zetten voor vergroening. Én dat je van zoveel mogelijk politieke partijen goede toezeggingen krijgt om na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart het belang van groen te verankeren in het nieuwe collegeakkoord.

Voor de organisatie van beide activiteiten stellen we voor dat je aan de voorkant een zo breed mogelijk samenwerkingsverband probeert te organiseren. Want daarmee straal je al uit dat het gaat om zowel het belang van gezondheid, luchtkwaliteit, natuur en biodiversiteit, en aanpassing aan klimaatverandering.

Je kent zelf waarschijnlijk wel de organisaties of personen die in jouw gemeente hiervoor in aanmerking komen, zoals de lokale afdelingen van de organisaties die landelijk de campagne ondersteunen. Maar denk ook aan nieuwe allianties, bijvoorbeeld met GGD/huisartsen, ouderenorganisaties, waterschappen, tuincentra, scholen, enz.

Verder bouwen
Het kost misschien even wat extra inspanning om organisaties waar je niet meteen aan denkt te vinden en mee in gesprek te gaan, maar als je ze mee krijgt in deze campagne is dat wel sterk en daar kan je wellicht ook later, na de verkiezingen,  mee verder bouwen.

Acties
Met de mensen en organisaties die zin hebben om mee te doen kun je een eerste brainstorm bijeenkomst organiseren die gaat over de twee activiteiten. We stellen voor deze bijeenkomst zo gauw mogelijk, op zijn laatst in de eerste helft van januari, te organiseren. Voor de organisatie van het lokale debat hebben we een concept draaiboek gemaakt. Voor de organisatie van de actie dag op zaterdag 17 maart is eigenlijk van alles mogelijk. Het leuke is dat deze dag valt in de periode waarin traditiegetrouw allerlei voorjaarsacties rond tuinieren beginnen, die kun je nu mooi meenemen in de campagne.

Denk aan:

  • Ludieke vergroeningsacties in de wijk;
  • Excursies langs groene projecten/parken, groene wijkinitiatieven in de gemeente;
  • Aanbiedingen van tuincentra;
  • Acties in de wijk waarbij je op het trottoir kunt uittekenen waar tegels groen hadden kunnen zijn;
  • Acties voor groene parkeerplaatsen;
  • Enzovoort enzovoort.

Van al deze activiteiten kun een mooi dag programma maken en daarin een ‘highlight’ uitzoeken waar alle lijsttrekkers opnieuw voor worden uitgenodigd om nog een keer, de laatste zaterdag voor de verkiezingen,  het belang van groen te benadrukken.

Bijgevoegd een concept uitnodigingsbrief voor 17 maart

Naast deze twee activiteiten kunnen  alle activiteiten die de deelnemende organisaties in je lokale alliantie toch al van plan waren om te doen in de komende periode het logo ‘hoe groener hoe beter’ gebruiken. Herhaling van ‘Hoe groener hoe beter’ op heel veel verschillende plekken versterkt het verhaal.

Ons verhaal is ‘Hoe groener hoe beter’. Wat dat precies betekent en welke afspraken je daarover in de gemeente wilt maken, daar nemen wij geen standpunt over in. Het is aan jullie om de kandidaat raadsleden tijdens de verkiezingsperiode tot duidelijke uitspraken hierover te krijgen, die je kunt opvolgen tijdens de nieuwe college onderhandelingen en daarna.

Als jij geïnteresseerd bent om in jouw  gemeente ‘hoe groener hoe beter’ activiteiten te organiseren, dan kun je contact opnemen met groen@klimaatverbond.nl.