Geslaagde pilot Sociaal Tuinieren in Amsterdam Noord

Op 14 en 15 april is er een pilot gestart, op initiatief van woningcorporatie Eigen Haard, om het project Sociaal Tuinieren 1 op 1 te starten in Amsterdam Noord. 

Een aantal bewoners, die wegens de coronacrisis in een groter sociaal isolement verkeren, had de vraag neergelegd bij de wijkbeheerder of hun tuin opgefleurd kon worden. Wegens de jarenlange samenwerking van alle betrokkenen bij het project Sociaal Tuinieren kon het idee van 1 vrijwilliger in 1 tuin (i.p.v gebruikelijk met hele groepen vrijwilligers tuinen opknappen) snel uitgewerkt worden.

Op afstand zijn de projectdagen voorbereid. Aan de vrijwilligers werd gevraagd of ze tuinkennis hadden en ervaring met tuinwerk, want dat was een voorwaarde, omdat er geen inhoudelijke instructie/begeleiding mogelijk was. De vrijwilligers bestonden uit: medewerkers van Eigen haard, studenten, een statushouder en een vaste vrijwilliger van St.Present. De gereedschappen waren ter beschikking gesteld door de Stichting Present en werden ter plekke uitgedeeld en beheerd door twee senior medewerkers van Zone3. Eigen Haard regelde de materialen (vuilniszakken, handschoenen, hesjes et cetera.) en Hovenier vd Tol doneerde potgrond en bloeiende geraniums. Van Amsterdam Rainproef ontvingen alle bewoners fraaie campanula’s die meteen geplant werden. Via het raam was contact met de blije bewoners goed mogelijk. Tenslotte gaf de zon deze dagen een extra geslaagd tintje.

Tekst: Robertien Aberson (coördinator Sociaal Tuinieren Amsterdam)
Beeld: Elise Brouwer van Eigen Haard