Gezamenlijke campagne Steenbreek en Vitens voor bewust watergebruik in de tuin

Stichting Steenbreek en waterbedrijf Vitens starten gezamenlijk een campagne om mensen bewust te maken van het watergebruik in hun tuin. Met de klimaatverandering, met meer droge periodes en hoosbuien, is het belangrijk dat we bewust omgaan met drinkwater. Tot 2016 daalde het drinkwaterverbruik, maar de laatste jaren stijgt het waterverbruik weer, onder meer door de droogte en warmte in 2018 en 2019.

‘Vanuit Steenbreek willen samen met Vitens bij mensen het waterbewustzijn vergroten, bijvoorbeeld door de mogelijkheden aan te geven voor wateropvang in de tuin’, zegt Roel van Dijk, directeur van Stichting Steenbreek. ‘Zo kun je denken aan een regenton, een wadi of infiltratiekratten of -blokken. Sommige gemeenten geven daar subsidie voor. Door zelf het regenwater op te vangen en te gebruiken, voorkom je dat het water ongebruikt wordt afgevoerd naar het riool en uiteindelijk in de zee terechtkomt. Hiermee bespaar je ook op het drinkwater.’

Plantseizoen
Alle Vitens-klanten samen gebruiken ongeveer 1 miljard liter drinkwater per dag (circa 120 liter per persoon). Maar op extreem warme dagen gebruiken zij samen nog eens 400 miljoen liter extra. Soms zijn er zelfs pieken van bijna 70 procent meer gebruik. Vooral douchen en de tuin sproeien kost veel drinkwater. Tijdens het sproeien wordt ieder kwartier ongeveer 100 liter water gebruikt. Dat laatste kan voorkomen worden, vinden Steenbreek en Vitens. Na de droge zomers van de afgelopen jaren is dit jaar volgens Van Dijk een mooi voorbeeld: ‘Het is een nat voorjaar geweest met goede mogelijkheden om zelf water op te vangen en straks bij een drogere periode te gebruiken.’

Duurzaam watergebruik
Jelle Hannema, directeur van Vitens: ‘Bij Vitens stimuleren we duurzaam watergebruik in en om huis door het gebruik van een regenton en slim sproeien. Ook geven we klanten steeds meer inzicht in hun verbruik en kijken we samen met gemeenten en projectontwikkelaars naar de mogelijkheden om op den duur watervriendelijk te wonen: woningen met een eigen waterrecyling waardoor het niet meer nodig is om drinkwater te gebruiken voor de wasmachine en wc’s.’

Om het bewustzijn over watergebruik in de tuin te vergroten en het vasthouden van regenwater te stimuleren, pleit Steenbreek onder meer voor vergroening. Ook maakt de stichting zich sterk om de aandacht te vestigen op een ander plantseizoen. De afgelopen jaren is dat steeds meer het voorjaar geworden; door in het najaar te planten hoeft de jonge aanplant niet regelmatig water gegeven te worden.

Onderzoek
De komende tijd zullen Steenbreek en Vitens regelmatig via publicaties de aandacht vestigen op zaken als watergebruik, droogte, hoosbuien, wateroverlast en hitte in relatie tot waterverbruik. Om meer inzicht te krijgen in het watergebruik in de tuin houden studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in het najaar in het kader van een afstudeerproject een onderzoek naar watergebruik; middels enquêtes en gesprekken met tuinbezitters wordt geprobeerd meer gegevens te verzamelen en kennis op te doen. Het is volgens Van Dijk de bedoeling dat Steenbreek in de komende jaren structureel aandacht gaat besteden aan watergebruik in de tuin.