Gezocht: bijvriendelijkste gemeente van Nederland

Wie wordt de Bijvriendelijkste Gemeente van 2021, en neemt het stokje over van Utrecht? Gemeenten kunnen zich tot en met 29 augustus aanmelden. In november maakt Nederland Zoemt bekend welke gemeente zich een jaar lang de Bijvriendelijkste Gemeente mag noemen. Elke gemeente die vriendelijk is voor wilde bijen kan meedoen.

Een bijvriendelijke gemeente voldoet aan de criteria voor bijvriendelijk beheer, door onder andere te zorgen voor jaarrond bloeiende planten, bijvriendelijk bermbeheer en nestgelegenheid voor wilde bijen. De gemeente neemt haar inwoners hierin mee en legt uit wat mensen zelf kunnen doen om de leefomstandigheden van wilde bijen te verbeteren. Zo geeft de ene gemeente haar inwoners bijvriendelijke bloemzaden cadeau, en krijgen inwoners in de andere gemeente via de wijkbeheerder meer informatie over ontstening. In bijvriendelijke gemeentes worden medewerkers geschoold in bijvriendelijk beheer, er worden vaste planten en bomen geplant die goed zijn voor wilde bijen en bermen en weides worden pas laat in het jaar gemaaid.

Verkiezing
De Bijvriendelijkste Gemeente-verkiezing kent een aantal belangrijke momenten:

  1. Aanmelden – deadline 29 augustus. Hoe staat het ervoor met de leefomstandigheden van de wilde bij in jouw gemeente? Wat is er afgelopen jaar veranderd? Meld je gemeente aan voor de verkiezing.
  2. Shortlist – bekendmaking: half september. Nederland Zoemt maakt een shortlist bekend van de kansrijkste gemeentes.
  3. Juryberaad – eind september – begin oktober
  4. Uitreiking – 5 november 2021. Op Natuurwerkdag is de feestelijke prijsuitreiking in de bijvriendelijkste gemeente.