‘Goed voorbeeld doet goed volgen’ voor een groener Haarlem

Het Platform Haarlem Groener en de gemeente Haarlem willen de komende jaren bewoners van Haarlem gaan stimuleren en enthousiasmeren om hun tuinen te vergroenen. Het vergroenen van tuinen wordt in meerdere Nederlandse steden gedaan onder de naam ‘Operatie Steenbreek’. Dit is een landelijke actie die zich inzet om mensen te enthousiasmeren om hun tuinen te vergroenen. Ook Haarlem doet mee aan deze campagne.

Voor deze campagne onder de naam ‘Steenbreek023’ zoekt het Platform Haarlem Groener, dat voornamelijk gedragen wordt door vrijwilligers, de samenwerking met zoveel mogelijk lokale en regionale partijen die zich ook bezighouden met klimaat, wateroverlast, natuur en milieu en het verstevigen van de sociale cohesie. Het platform krijgt hiervoor een kleine subsidie van de gemeente.

Nadelen
Een onderhoudsarme tuin, deels of geheel betegeld, is momenteel erg populair in Nederland. Ook in Haarlem is dit het geval. Een versteende tuin brengt echter nadelen met zich mee. Verstening zorgt voor hitte-stress op warme dagen. In een versteende tuin vermindert de doorlaatbaarheid van de bodem voor water. De versnelde afvoer van regenwater leidt tot overbelasting van het riool. Verder zorgt de verstening van tuinen voor een afname van de biodiversiteit.

Activiteiten
Door de voordelen van groene tuinen te laten zien en mensen te informeren over de nadelen van versteende tuinen willen we de houding van mensen beïnvloeden en hen activeren hun tuin te onttegelen. Om dat te bereiken zal het Platform Haarlem Groener diverse activiteiten organiseren zoals tuinexcursies, tuinworkshops en straatacties. Daarnaast worden er bij het NME centrum voorbeeldtuinen aangelegd en hopen we op de medewerking van meerdere bekende Haarlemmers en Haarlemse bedrijven die het goede voorbeeld willen geven.