Groei&Bloei afdeling Noordoostpolder organiseert bijeenkomst over Operatie Steenbreek

Groei&Bloei afdeling Noordoostpolder organiseert op 15 januari een avond over het halt toeroepen van verdere verstening in ons stedelijk gebied. Wethouder Poppe gaat deelname van de gemeente aan Operatie Steenbreek ondertekenen.

Poppe: “We willen minder steen en meer groen. Ik roep onze inwoners daarom op tegels in hun tuin te vervangen door een plant”. Ook het Waterschap is van de partij. Heemraad Lida Schelwald: “Samen met de inwoners willen we ons inzetten tegen de gevolgen van klimaatverandering”. De Groei&Bloei avond met stands van lokale groenleveranciers vindt plaats bij Aeres in Emmeloord, toegang is gratis.

Programma van de avond
Het programma start om 20.00 uur met een uitleg over Operatie Steenbreek. De insteek is om mensen enthousiast maken hun tuin te vergroenen. Dit is goed voor de  biodiversiteit en helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering. Operatie Steenbreek schenkt ook aandacht aan de hoosbuien. Hier krijgen we de laatste tijd steeds meer mee te maken.  Dit regenwater moet snel worden afgevoerd om overlast te voorkomen. Inwoners  die hun tuin vergroenen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt.

Stel uw vragen over de tuin aan de standhouders
Na de pauze kan men de kramen met diverse lokale bedrijven bij langs gaan en vragen stellen. Er is veel kennis aanwezig over het vergroenen van de tuin,  tuinaanleg, beplantingsplannen, verzorgen van planten, enz. Ook is er een verloting van een cursus tuininrichting en diverse bonnen voor planten en advies . Voor meer informatie over Operatie Steenbreek: www.operatiesteenbreek2.w006.mi.alm.mooieserver.nl. Meer informatie over de avond staat op www.noordoostpolder.groei.nl. De avond duurt tot 22.00 uur.

Wat doen Noordoostpolder en Waterschap rond klimaatverandering?
Gemeente en Waterschap werken samen in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Dit plan gaat over de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. Noordoostpolder vertelt welke stappen er zijn gezet en nog moeten gebeuren. Het Waterschap is verantwoordelijk voor veiligheid, voldoende en schoon water. Door de klimaatverandering, verandert het weer in Nederland. De winters worden natter, in de zomer komen langere droogteperiodes voor en zijn de buien intenser. Samen met partijen zoals provincie Flevoland, de gemeenten en de agrarische sector, zorgen ze voor meer ruimte voor water. En ze werken graag met de inwoners aan waterbewustzijn en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan goed waterbeheer.