Bij de artikelen in de uitgave ‘Wat je wilt weten over…. Groene Gezonde Bedrijventerreinen‘ treft u in de voetnoten geraadpleegde bronnen aan. In onderstaand overzicht treft u deze allen aan:

Groot vergroeningspotentieel op bedrijventerreinen
1 Data uit het Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem (IBIS)
2 Severijn, J. Vestigingen op bedrijventerreinen, LISA Nieuws 36, mei 2019
3 Coronacrisis remt dynamiek op bedrijventerrein, Database Locatiebeslissingen, Stec Groep
4 Naus, M., ‘Zijn bedrijventerreinen toekomstbestendig met slechts 1 procent groenblauw?’, Vakblad Groen, 7/8-2020
5 ‘Bedrijventerreinen moeten flink aan de bak om ‘Paris proof’ te worden’, www.stadszaken.nl, 5 oktober 2020
6 Broks, K.; Van Luijtelaar, H. Groene daken nader beschouwd, Stowa en Stichting RIONED 2015-1

Beter en gezonder functioneren in een groene omgeving
1 https://www.wur.nl/nl/project/Groene-inspirerende-bedrijventerreinen.htm
2 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169204615000274
3 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01426397.2013.829806
4 ‘Verdichting van steden kan negatieve gevolgen hebben voor je mentale gezondheid’, Vakblad Groen nr. 2, VHL-special, 2021
5 https://www.wur.nl/nl/nieuws/Verbeteren-planten-het-binnenklimaat.htm
6 https://degroenestad.nl/wp-content/uploads/De-Groene-Stad-Factsheet-Werken-NL.pdf
7 http://hedydanconaprijs.nl/pdf/hdp_2016.pdf
8 https://www.adema-architecten.nl/projecten/positieve-gezondheid-casestudy-delfzijl
9 ‘Positief gezonde leefomgeving’. Een methodiek, Thomas Steensma, Adema Architecten, 2018

Een ruimte keuze voor een groene aanblik
1 https://www.buwa.nl/advies_natuur_landschap_milieu.html
2 https://www.jonkershoveniers.nl/groenengezond2017
3 Mooi Meubilair magazine 2020, ‘Sedumdak uitermate geschikt voor fietsenstallingen’
4 https://www.wur.nl/nl/show/Grondsoortenkaart.htm
5 https://www.ardavanhelsdingen.nl/
6 Inspiratiegids voor ondernemers, 2B Connect, Biodiversiteit op bedrijventerreinen

5 stappen op weg naar een groen-blauwe inrichting van een bedrijventerrein
1 https://www.twynstragudde.nl/kennisbank/10-aanbevelingen-voor-goed-samenwerken
2 Groenblauwe bedrijventerreinen Hoe betrokken partijen bij elkaar komen, auteur Freya Macke i.s.m. Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland, september 2020
3 Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie – Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl)
4 Kennisportaal Klimaatadaptatie, https://klimaatadaptatienederland.nl/samen/klimaatbestendig/klimaataanpassingen/
groenblauwe-bedrijventerreinen/
5 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen?query-content=bedrijventerreinen
6 https://www.waterforum.net/gemeenteraad-son-en-breugel-stemt-in-met-differentiatie-rioolheffing/
7 Snelstartgids: Duurzame energiemaatregelen op bedrijventerreinen
8 Arnhem Klimaatbestendig, https://www.arnhemklimaatbestendig.nl/groene-en-witte-daken-werken-verkoelend/

De waarde van een groen bedrijventerrein
1 Meer informatie over ecosysteemdiensten is te vinden in Wat de Natuur ons biedt. Ecosysteemdiensten in Nederland, Planbureau voor de Leefomgeving, 2010
2 Knegt, B. e.a. Graadmeter Diensten van Natuur, update 2020, Wageningen University & Research
3 In which natural environments are people happiest? Large-scale experience sampling in the Netherlands, Landscape and Urban Planning 205 (2021)
4 ‘Local availability of green and blue space and prevalence of common mental disorders in the Netherlands’, British Journal of Psychiatry Open
5 The role of nature in coping with psycho-physiological stress: a literature review on restorativeness
6 ‘Workplace greenery and perceived level of stress: Benefits of access to a green outdoor environment at the workplace’, Landscape and Urban Planning 110, 2013
7 ‘In which natural environments are people happiest? Large-scale experience sampling in the Netherlands’, Landscape and Urban Planning 205 (2021)
8 Vries, S. de e.a. Effecten van nabije natuur op gezondheid en welzijn. Mogelijke mechanismen achter de relatie tussen groen in de woonomgeving en gezondheid, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, 2009.
9 Berichtgeving in het AD, 7 juli 2020: ‘Steeds meer schade door extreme neerslag: ‘Vaker verrast door hoosbuien’’
10 ‘Ook dorpsbewoner ontkomt niet aan hittestress’, Vakblad ROm, 2020
11 Groen loont. De meerwaarde van groen voor bedrijf en werkomgeving
12 Groene wensen van bedrijven; resultaten van een onderzoek op bedrijventerreinen in Veenendaal, 2002
13 ‘Groen is meer waard dan we denken’, Vakblad ROm 10, 2020

Aanvullende, relevante informatie
NL Gebiedslabel van NL Greenlabel is een methodiek om samenhangende duurzaamheid van de buitenruimte (ongeacht het schaalniveau) te beoordelen
NL Terreinlabel-methode maakt de duurzaamheidsambities voor een bestaand of toekomstig terrein inzichtelijk en borgt ze tijdens het proces