Groningen met Groenplan genomineerd voor Innovatiehoofdstad van Europa

Met het Groenplan dat Strootman Landschapsarchitecten samen met een team van de gemeente maakte, heeft Groningen kans om Innovatiehoofdstad van Europa te worden. Groenplan Vitamine G – een ruimtelijke visie voor de komende tien jaar – geeft aan hoe het bestaande groen aantrekkelijker, klimaatadaptiever, meer divers en beter bereikbaar gemaakt kan worden. Daarnaast gaat het plan uit van 30.000 m2 groen dat jaarlijks toegevoegd wordt en ieder jaar 1.000 bomen erbij.

Groningen is met dit in juni vastgestelde plan nu een van de twaalf genomineerde steden die opgaan voor de titel Innovatiehoofdstad van Europa (The European Capital of Innovation Awards – iCapital). Hieraan is een prijs verbonden van 1 miljoen euro, bedoeld om de innovatietrajecten een extra boost te geven. Daarnaast is er voor 5 ‘runners-up’ een bedrag van € 100.000 ieder, beschikbaar. In de week van 22 september wordt de uitslag bekendgemaakt.

Vier pijlers
Landschapsarchitect Remco van der Togt van Strootman Landschapsarchitecten, bouwde samen met het team van de gemeente aan het plan dat rust op vier pijlers: een robuust groen netwerk; aantrekkelijke en diverse groengebieden; gezonde woon-, werk- en winkelgebieden en een toekomstbestendig en toegankelijk landelijk gebied. Van der Togt: “In het plan hebben we bijvoorbeeld gekeken hoe we alle groengebieden binnen de gemeente zoveel mogelijk met elkaar kunnen verbinden. Zodat alle inwoners straks via een groene straat of een brede laan naar een groot groengebied kunnen lopen of fietsen, en van daaruit naar het landelijk gebied.” Parken, plantsoenen en kleine groene plekken worden meer ingericht en beheerd om biodiversiteit te vergroten. Groen wordt bereikbaar en bruikbaar voor inwoners en plannen daarvoor gaat de gemeente samen met inwoners maken. Versteende pleinen worden vergroend.

Meer steden
Van der Togt: “Groningen zet met het Groenplan Vitamine G een koers uit die richting geeft aan een hoge ambitie. De nominatie is een erkenning van de inspanningen die de stad doet om echt werk te maken van het vergroenen en klimaatadaptief maken van stad en ommeland. Groningen loopt hiermee voorop, maar gelukkig volgen steeds meer steden. Een stad als Arnhem bijvoorbeeld, wil de komende jaren 10 procent van het asfalt verwijderen om plaats te maken voor groen, en dan vooral bomen. Een toenemend aantal gemeenten ziet het belang van aantrekkelijk groen en anticipeert hierop.”