Grote belangstelling van hoveniers tijdens kenniscafé in Ede

Op dinsdagavond 29 januari vond in de Steenbreekgemeente Ede het kenniscafé plaats dat als thema “De duurzame hovenier” had.

Er vonden diverse lezingen plaats over uiteenlopende onderwerpen. Sjaak Willemstein uit Waddinxveen, duurzaamste hovenier 2017,  gaf de aftrap. Daarna vonden er korte presentaties plaats waarin aandacht werd besteed aan onder andere afkoppelen van het hemelwater, hemelwateropvang en bodemverbetering. Ook werd aandacht besteed aan wadi’s en het beplanten daarvan.

Hoveniers zijn een belangrijke partij voor Operatie Steenbreek. Zij zijn immers degenen die de tuinen aanleggen en onderhouden en kunnen hun klanten dus een alternatief aandragen voor een bestrating. Aan het eind van het kenniscafé werden zij dan uitgenodigd om mee te doen met Steenbreek Ede. Veel reageerden positief. De uitnodiging van deze bijeenkomst was door de VHG verstuurd naar haar leden.