Handleiding De Levende Tuin is vernieuwd

De nieuwe handleiding De Levende Tuin is uit. Deze handleiding biedt 210 pagina’s met informatie en inspiratie om de leefomgeving te vergroenen. Met alle voordelen van dien voor de kwaliteit van onze leefomgeving, de biodiversiteit, de gezondheid van mensen en de circulaire economie.

De Levende Tuin is een concept dat is ontwikkeld door VHG, de branchevereniging  voor ondernemers in het groen. Het biedt een antwoord aan consumenten die graag iets met duurzaamheid in hun tuin willen, maar geen idee hebben wat er allemaal mogelijk is. De afgelopen jaren zijn steeds meer mensen ervan overtuigd geraakt dat meer groen en natuurlijke materialen in de buitenruimte veel voordelen hebben. Niet alleen consumenten, maar ook overheden, bedrijven en instellingen.

Operatie Steenbreek
De Levende Tuin is een beweging geworden en Operatie Steenbreek heeft zich erbij aangesloten. Naast Operatie Steenbreek nemen diverse organisaties deel: Branchevereniging VHG, NL Greenlabel, Vereniging Stadswerk Nederland, de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitectuur, Tuinbranche Nederland, Netwerk Groene Bureaus, Vogelbescherming, Vlinderstichting, Groei & Bloei, Nederlandse Bijenhoudersvereniging en Bomenstichting. De manifestpartners werken samen aan het bereiken van een breed publiek voor levende duurzame buitenruimten.

Waardevol
Met het concept wil Branchevereniging VHG laten zien dat een levende tuin de natuur dient en dat er met groen ook andere maatschappelijke en economische waarden vervuld kunnen worden.  Elke handeling, hoe klein ook, is waardevol.

Vervolg
De vernieuwde handleiding is een vervolg op de versie die in 2010 verscheen. In het boekwerk is onder meer de informatie verwerkt die sindsdien uit ‘groen’ onderzoek naar voren is gekomen, samen met tal van inspirerende voorbeelden van groene toepassingen in de praktijk. Of het nu gaat om een particuliere tuin of een bedrijventerrein. Daarmee kunt u, samen met de groenprofessional, aan de slag.

Samen vergroenen
Veel vragen en ambities voor de leefomgeving zijn ‘niet groen’, bijvoorbeeld het verminderen van wateroverlast, het bevorderen van de sociale samenhang, het verminderen van hittestress of van geluidhinder die men ervaart. Of neem bijvoorbeeld de vraag om een tuin als ‘plek voor de kinderen om te spelen’ of ‘de tuin als tweede woonkamer’. De oplossingen hiervoor kunnen groen zijn en tegelijkertijd bijdragen aan de natuur en het klimaat. De handleiding biedt tal van handvatten hoe groene professionals met andere (niet-groene) professionals, gemeenten, waterschappen, bewoners en bedrijven kunnen samenwerken aan die groene oplossingen.

Inspiratie en tips
Wetenschappelijke informatie is vertaald naar praktische handreikingen. Denk aan thema’s zoals water, bodem, biodiversiteit, ontmoeten, bewegen en spelen en temperatuur. Wist u bijvoorbeeld dat een combinatie van gevelgroen, groen in voortuinen en straatbomen de temperatuur tot wel 2 graden kan laten dalen op voetgangersniveau?

Ook bevat het boek handige lijsten met functionele beplanting, denk aan planten die goed tegen natte of juist droge omstandigheden kunnen, een top-10 lijst van planten die interessant zijn voor bijen enzovoorts.

De handleiding is ontwikkeld en samengesteld door Kim van der Leest, in opdracht van Branchevereniging VHG. De fraaie praktijkbeelden zijn mede tot stand gekomen dankzij de inspirerende voorbeelden van VHG-leden en diverse manifestpartners van De Levende Tuin. Het boek is te bestellen via www.vhg.org.

Vernieuwde Handleiding De Levende Tuin:
–              Aandacht voor natuur, klimaat, economie en mens.
–              Doelgroepgerichte opzet met handige mindmaps.
–              18 thema’s met praktische tips, plantenlijsten en toegankelijke informatie uit onderzoek.
–              Aandacht voor groen in particuliere tuinen, woningcomplex, in de openbare ruimte, bij bedrijven, scholen en zorginstellingen.
–              Vele inspirerende praktijkvoorbeelden van groene oplossingen en samenwerkingen.