Hittebestendig inrichten van de buitenruimte

Gemeenten staan voor de uitdaging om te zorgen dat een (her)inrichting van een straat of wijk klimaatbestendig is. Voor wateroverlast en waterveiligheid is dit vaak wel duidelijk. Voor hitte is dat nog minder bekend. En dat is zorgelijk want hitte kan leiden tot extra sterfte en zal het leven in de stad bovendien steeds vaker minder aangenaam maken.

Duidelijk is dat er aandacht nodig is op het sociale vlak (o.a. in de zorg), voor gebouwen (koele binnenruimtes) en voor de buitenruimte. Voor stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, projectontwikkelaars, waterbeheerders en andere professionals bij gemeenten is het belangrijk om te weten welke eisen er gesteld moeten worden aan hittebestendige ontwerpen van stad, wijken en straten.

Ontwerprichtlijnen
Hogeschool van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen, Wageningen Environmental Research en Tauw hebben een consortium gevormd met een twaalftal gemeenten en twee gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Onderzoekers en professionals werkzaam bij deze gemeenten hebben de afgelopen twee jaar onderzocht hoe gemeenten beter inzicht kunnen krijgen op de hitteopgave en welke maatregelen en ontwerprichtlijnen effectief zijn. Dit onderzoek is gericht op het hittebestendig inrichten van de buitenruimte. Op basis hiervan zijn een drietal bruikbare en toetsbare ontwerprichtlijnen geformuleerd die gemeenten kunnen hanteren bij het (her)inrichten van de openbare ruimte:

  1. Afstand tot koelte: Iedere woning moet zich voldoende dicht bij een aangename en aantrekkelijke koele verblijfsplek bevinden (voorstel: binnen 300 meter)
  2. Percentage schaduw: Er is op het heetst van de dag voldoende schaduw op belangrijke looproutes zodat essentiële functies in de stad voor iedereen bereikbaar blijven (voorstel minimaal 40%). Ook is er op het heetst van de dag op loopgebieden in buurten voldoende schaduw (voorstel minimaal 30%), zodat buurten aantrekkelijk blijven.
  3. Percentage groen per buurt: Er moet zoveel groen zijn dat er verdamping kan optreden en de gemiddelde luchttemperatuur wordt beperkt.

Met de voorgestelde richtlijnen is de hitteopgave tot eenvoudig hanteerbare regels teruggebracht. De richtlijnen maken het mogelijk om hitte als een extra ontwerpeis bij een (her)inrichtingsproject te hanteren. Kijk hier voor het volledige rapport van het onderzoeksconsortium hittebestendige stad.