Hoe is het met de verstening van de tuinen in mijn gemeente gesteld?

Stichting Steenbreek krijgt middels de zogenoemde kaartviewer van Cobra Groeninzicht uit het Noord-Brabantse Vianen (gemeente Cuijk) een tool in handen waarmee gemeenten die zijn aangesloten bij Steenbreek in een oogopslag zien hoe het met de verstening van de tuinen in hun gemeente is gesteld.

Vrijdagochtend 17 januari besteedde BNR radio aandacht aan Steenbreek en aan de versteningskaarten van Cobra Groeninzicht. Terugluisteren?

Cobra Groeninzicht heeft alle honderd miljoen bomen in Nederland en specifiek de boomkronen en kroonprojecties in kaart gebracht. Directeur Joost Verhagen van Cobra Groenzicht: ‘Als ik het heb over alle bomen, dan bedoel ik ook echt alle bomen. Er is geen onderscheid gemaakt tussen publieke en private ruimten, dus ook de bomen in de tuinen zijn in kaart gebracht. Als je dit weet, weet je ook waar geen bomen en ander groen staat. Deze informatie is voor ons als adviesbureau op groengebied minder interessant, maar voor Stichting Steenbreek des te interessanter.’

Nauwkeurig
In een oogopslag is te zien hoe groen of versteend de tuinen op een bepaalde locatie in een gemeente zijn. Verhagen: ‘Gemeenten die aangesloten zijn bij Steenbreek hebben toegang tot deze kaart. Zij zien hiermee letterlijk hoe het is gesteld met de verharding in de tuinen. Op de kaart (zie screenshot 1, red.) zie je bijvoorbeeld dat wijk 01 in Rheden voor 70 procent is versteend. Het gaat hier om 1121 hectare oppervlakte tuinen. Daarvan is 336 hectare groen en 785 hectare steen. Een gemeente kan daar met haar inwoners met Steenbreekacties aan de slag om het tij te keren. Je kunt aan de hand van deze informatie heel doelgericht en efficiënt te werk gaan. Heel nauwkeurig kunnen de effecten van Steenbreekacties in de gaten worden gehouden. Gemeenten die aanhaken bij Steenbreek kunnen hiermee vooraf concreet hun doelen vaststellen en deze na verloop van tijd analyseren.’

Infraroodwaarde
Indien een gemeente nog meer informatie wil hebben over hoe het is gesteld met de verstening per tuin, kan contact worden opgenomen met Cobra Groeninzicht. Verhagen: ‘Voor de gemeente Nijmegen hebben we dit in kaart gebracht om daarmee te laten zien hoe gedetailleerd deze kaarten zijn. Zo zie je bijvoorbeeld (zie screenshot 2, red.) in de O. C. Huismanstraat dat meerdere tuinen voor 95 procent versteend zijn.’ Dit is onderbouwde informatie. Judith van Hees (specialist geografische informatiesystemen en stedenbouwkundige bij Cobra Groeninzicht) die deze kaarten heeft ontwikkeld, licht dit nader toe: ‘We brengen de tuinen in beeld door de percelen met een woonfunctie te selecteren waaruit we vervolgens alle bebouwing knippen. Op deze manier houden we de voor- en achtertuinen over. Om de verstening te berekenen maken we gebruik van satellietbeelden en stereoluchtfoto’s. Aan de hand van de infraroodwaarde bepalen we voor iedere pixel in de tuin of het vegetatie is of niet. We kunnen met deze beelden tot 25 centimeter nauwkeurig berekenen of er groen aanwezig is.’

Kaart bekijken
Via het intranet van Steenbreek kunnen aangesloten leden bij de stichting deze kaart bekijken. Wie geen inlogcode heeft kan deze opvragen via het secretariaat: info@steenbreek.nl.

Screenshot 1. Gemeente Rheden, verstening per wijk

Screenshot 2 Nijmegen, verstening per tuin