Hoe stimuleer je bewoners tot klimaatadaptatie?

Hoe stimuleer je bewoners om klimaatadaptieve maatregelen te nemen in en om hun woning? Het lectoraat ‘Psychologie voor een duurzame stad’ van de Hogeschool van Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar deze vraag in het project ‘Samen naar een klimaatbestendige omgeving’. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat mensen zich te weinig zorgen maken over de gevolgen van klimaatverandering. Vaak weten ze ook niet welke maatregelen ze zelf kunnen nemen.

Om bewoners mee te krijgen in klimaatadaptatie zetten gemeenten, waterschappen en andere partijen vaak in op informeren en bewustwording creëren. “Maar daar bereik je te weinig mee”, zegt Loes Kreemers, één van de onderzoekers in dit project. Om gedrag te beïnvloeden en mensen in actie te laten komen, is veel meer nodig. Mensen moeten hun gedrag kunnen veranderen, ze moeten in de gelegenheid zijn en ze moeten de motivatie voelen. Alleen als deze drie voorwaarden aanwezig zijn, komen mensen in actie.

Zes aanbevelingen uit het onderzoek:

  1. Maak de dreigende gevolgen van extreem weer concreet en dichtbij, zodat bewoners zich meer bewust zijn van de risico’s.
  2. Bied concrete, effectieve, laagdrempelige handelingsperspectieven. Maak wel duidelijk dat kleinere acties een groter doel dienen, om te voorkomen dat een kleine actie een excuus wordt (‘ik doe al wat, dus hoef ik verder niets te doen’).
  3. Benadruk hoe belangrijk individuele acties zijn. Zo verhoog je het verantwoordelijkheidsgevoel van elke bewoner.
  4. Zorg voor een groepsgevoel (‘we doen het samen’). Dat kan door buurtinitiatieven te stimuleren, te praten over acties die bewoners nemen en door te benadrukken dat je samen het verschil kunt maken.
  5. Sluit aan bij wat mensen belangrijk vinden, bijvoorbeeld door te laten zien hoe een maatregel hun leven in hun eigen ogen positief verandert.
  6. Zorg voor een situatie waarin bewoners makkelijk klimaatadaptieve maatregelen kunnen nemen.

Kijk hier voor het volledige rapport Samen naar een klimaatbestendige omgeving.