Hoge koninklijke onderscheiding voor Louise Vet bij afscheid als directeur NIOO-KNAW

Sinds donderdagmiddag 31 oktober 2019 mag ecoloog Louise Vet zich Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw noemen. Zij ontving deze koninklijke onderscheiding uit handen van minister Carola Schouten. Dit gebeurde ter gelegenheid van haar afscheid als directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), een nationaal en internationaal vermaard onderzoeksinstituut.

Louise Vet (65) is precies twintig jaar directeur geweest van het NIOO-KNAW. In deze periode ontwikkelde het instituut zich verder tot een internationaal toonaangevend centrum voor ecologisch onderzoek. Haar credo dat je kunt leren van de natuur bij het verduurzamen van de samenleving en haar werk als onafhankelijk voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel bracht haar in 2018 op de eerste positie van Trouw’s landelijke Duurzame Top 100.

Wim van Saarloos, president van de KNAW: ‘Het werk van Louise Vet is van onschatbare waarde geweest in deze tijd waarin enerzijds de biodiversiteit in ons land en wereldwijd verslechtert, maar waarin ook – en met dezelfde intensiteit – het besef groeit dat ecologie ons de sleutel kan bieden om de aarde leefbaar te houden. Met haar gedrevenheid, veelzijdigheid en onuitputtelijke uithoudingsvermogen heeft Vet een bepalende rol gespeeld in deze bewustwording.’

Natuur als basis
In lijn met haar visie paste ze het cradle to cradle-concept toe tijdens de bouw van het huidige onderzoeksgebouw waar het NIOO-KNAW sinds 2011 is gehuisvest. Deze architectonische en ecotechnologische blikvanger is een van de meest duurzame gebouwen van het land. Daarmee is het ook het visitekaartje van de continue zoektocht naar nieuwe of verbeterde technieken om de duurzaamheid te vergroten.

Ook op talloze andere manieren heeft Louise Vet zich met succes ingezet voor de natuur als basis van een circulaire economie en om biodiversiteit te beschermen. Hierbij paste ze de nieuwe kennis van haar instituut toe: natuur herstel je door boven- en ondergrondse soorten en processen met elkaar te verbinden.

Met hart en ziel betrok ze het grote publiek bij ecologische vraagstukken. Dit deed ze in tal van openbare optredens, via de media, zeer goed bezochte open dagen en rondleidingen op het NIOO-KNAW en via het stimuleren van onderzoeksprojecten zoals Poep = Goud en door burgers bij het onderzoek te betrekken.

Ambassadeur voor de ecologie
Louise Vet heeft in tal van raden en adviescommissies zitting of zitting gehad. Ze is op dit moment bijvoorbeeld lid van de Commissie Remkes, voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en voorzitter van het bestuur van Urgenda. Daarnaast zal ze zich de komende tijd ook nog breder als ambassadeur voor het maatschappelijk belang van de ecologie gaan inzetten.

Nationale Groendag
Op 14 november, tijdens de Nationale Groendag in Wageningen, geeft Louise Vet een inleiding over onder meer het Deltaplan
Biodiversiteitsherstel.