Huismus opnieuw op 1 bij Nationale Tuinvogeltelling

De huismus is de meest getelde vogel van de 14e Nationale Tuinvogeltelling. Meer dan 50.000 mensen gaven al hun telling door aan Vogelbescherming, de gegevens kunnen tot maandag 30 januari 12.00 uur worden ingestuurd via www.tuinvogeltelling.nl. 

In totaal waren er zondagmiddag bijna 775.000 vogels geteld. Ook dit jaar staat de huismus op één, net als in voorgaande jaren. De koolmees eindigt nipt op de tweede plek, voor de merel. Dit jaar waren er beduidend minder mezen in de tuinen te zien.

Kleine kernen
Ook dit jaar is de huismus opnieuw de meest getelde vogel in de Nederlandse tuinen. De huismus leeft in groepen, waardoor deze vogel qua absolute aantallen op de eerste plek eindigt. Vooral in het noorden van ons land zijn er grote groepen huismussen geteld. Met name kleine kernen zijn een ideale plek voor de huismus om te leven. Vooral in de drie noordelijke provincies werden grote groepen geteld. Vooral in het noorden van ons land zijn er grote groepen huismussen geteld. Met name kleine kernen zijn een ideale plek voor de huismus om te leven.

Vooral minder koolmezen
Vogelbescherming Nederland kreeg in aanloop naar de Tuinvogeltelling signalen dat er minder mezen in de tuinen te zien zijn. Dat beeld komt ook uit de Tuinvogeltelling naar voren. Ook al eindigt de koolmees op plek 2 en de pimpelmees op plek 5, het aantal ligt beduidend lager dan in voorgaande jaren. Zo werd er vorig jaar gemiddeld 3,4 koolmezen per tuin gezien, nu bleef de teller steken op 2,8. Oorzaak hiervan is het zogenoemde mastjaar: er zijn veel beukennootjes in de bossen, goed voedsel voor de mezen. Ook hebben de mezen waarschijnlijk een slecht broedseizoen achter de rug door het koude voorjaar. In de tuinen zijn daardoor weinig mezen geteld tijdens de Tuinvogeltelling. Kool- en pimpelmezen zijn óók typische stadsvogels, vanuit de bomen zoeken ze naar voedsel. Zowel in Amsterdam, Rotterdam als Den Haag eindigt de koolmees daardoor op de eerste plek.

Voorlopige uitslag
De cijfers betreffen een voorlopige uitslag van zondagavond 29 januari 17.00 uur. Mensen kunnen hun telling nog doorgeven tot maandag 30 januari 12.00 uur. Op www.tuinvogeltelling.nl is de actuele stand van zaken te zien. Hier is ook de top 10 per provincie en per stad te bekijken. Via Resultaten en het tabblad  ‘in mijn buurt’ kunnen mensen via google maps zien welke vogels in de eigen omgeving geteld zijn.

Bron + afbeelding:
Vogelbescherming Nederland