Il faut cultiver notre jardin

Bovenstaand citaat komt uit Voltaires Candide, waarin de hoofdpersoon in een wereld vol onvoorspelbare tegenslagen en gruwelijkheden tot de conclusie komt dat het misschien beter is om in de tuin aan het werk te gaan en eenvoudige nuttige dingen te gaan doen in plaats van hemelbestormende idealen na te jagen die toch niet gerealiseerd worden.

Een vergelijking met de huidige toestanden in de maatschappij en de politiek ligt erg voor de hand. Lees het recente rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (of een rapport over de situatie  bij Justitie of de Belastingdienst of van de Nationale Ombudsman) er maar op na. De overheid verkeert in een apathische schoktoestand en besluiten worden alleen genomen op basis van kortetermijnoplossingen voor deelproblemen. Beleid op grond van een samenhangende visie op de toekomst ontbreekt al jarenlang en daarmee regeert de vrijblijvendheid en het opportunisme. Intussen wacht het bedrijfsleven de ontwikkelingen af; duurzame maatregelen moeten door juridische procedures en buitenparlementaire acties afgedwongen worden. Onze meest eminente Minister van Staat, Tjeenk Willink heeft een laatste waarschuwing in een boekje neergelegd; hij vindt zelfs dat de democratie in gevaar is.

Laten we dus zelf onze verantwoordelijkheid maar nemen; de mouwen oprollen en aan de slag gaan, met langer wachten wordt de schade alleen maar groter en sterven er nog meer soorten uit. We beginnen in onze eigen tuin en in onze eigen straat met concrete ondersteuning van de biodiversiteit en laten we het vooral samen doen, want dat motiveert het beste. Bovendien heeft de WUR in recent onderzoek geconstateerd dat mensen die in de eigen tuin aan het werk zijn aantoonbaar gezonder zijn. De natuur beloont direct! Bovendien wordt steeds duidelijker dat vergroening het meest effectief is als maatregel tegen klimaatverandering.

Steenbreek ondersteunt daarbij ook steeds meer en steeds directer. Pientere Tuinen heet de nieuwste actie, waarmee je rechtstreeks informatie krijgt over de conditie van je eigen tuin. De klimaatverandering wordt daarmee een hanteerbaar probleem, als we allemaal meedoen. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij; het is niet nodig om de catastrofe moedeloos af te wachten. Ga aan de slag in je eigen tuin!

Wout Veldstra
Voorzitter Stichting Steenbreek