In beeld: Groene gezonde bedrijventerreinen

BIZ Grote Polder in Zoeterwoude is een voorbeeld van een groen, duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein. Met het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein, een initiatief van gemeente Zoeterwoude, de Vereniging BIZ Grote Polder, Groene Cirkel Bijenlandschap en ondernemers van het bedrijventerrein is samengewerkt om het bedrijventerrein duurzamer, groener, kleurrijker en levendiger te maken voor werknemers, bewoners en passerende recreanten.

Grote Polder heeft een ware metamorfose ondergaan waardoor het bedrijventerrein nu een natuurlijke overgang vormt tussen stedelijk gebied en het open gebied van het Groene Hart. Grasstroken zijn vervangen door bloeiende en vruchtdragende planten en bomen die elkaar in bloei opvolgen. De bijvriendelijke beplanting zorgt voor nestgelegenheid en het hele jaar door voor voldoende voedsel voor insecten. Werknemers maken graag een wandeling in de pauze en ook buurtbewoners komen hier hardlopen of wandelen met de hond. De droogte en hitte van afgelopen jaren heeft nog wel aan het denken gezet over de wateropvang. Zo ontstond het idee om regenwater op te vangen in bakken onder de grond en via een druppelsysteem het groen van water te voorzien. Steeds meer ondernemers sluiten aan bij het project omdat ze zelf ook het belang van biodiversiteit en klimaatadaptatie inzien.

Groot vergroeningspotentieel
Nederland heeft ruim 3800 bedrijventerreinen met een gezamenlijke oppervlakte van bijna 100.000 hectare. Uit onderzoek blijkt dat bedrijventerreinen gemiddeld voor slechts 1% van hun grondoppervlakte zijn voorzien van groen-blauwe structuren. Een groen-blauwe inrichting van een nu nog stenig bedrijventerrein draagt bij aan biodiversiteit en klimaatbestendigheid en ook aan de gezondheid van medewerkers en de arbeidsproductiviteit. Daarbij heeft groen een positief effect op het imago en is de waarde van vastgoed vaak hoger. De sleutel van succes is het delen van kennis en informatie, subsidiemogelijkheden en vooral samen met een georganiseerd bedrijfsleven.

Groene, gezonde bedrijventerreinen
Stichting Steenbreek heeft in samenwerking met provincie Zuid-Holland het boekje Groene Gezonde Bedrijventerreinen uitgebracht. Hierin staan inspirerende ideeën en praktische informatie en is bedoeld voor gemeenten, beheerders van bedrijventerreinen en ondernemers. Een fysiek exemplaar kan door Steenbreek-deelnemers gratis worden opgevraagd via info@steenbreek.nl.

12X Groener
Deze film maakt onderdeel uit van de serie 12X Groener. In Nederland zijn al prachtige voorbeelden die laten zien dat een natuurinclusieve manier van inrichten, beheren en woningbouw mogelijk is. Een gebiedsgerichte aanpak waarbij partijen samenwerken om te zorgen voor meer verbinding tussen mens en natuur. Waarbij aantoonbaar meerwaarde wordt geboden aan het bevorderen van de biodiversiteit en gezondheid alsook het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving. Dit jaar staat elke maand een provincie én thema uit de Omgevingswet centraal. Deze voorbeelden bieden gezamenlijk inspiratie om een natuur inclusieve samenleving tot norm te stellen.