In de bouw rekening houden met de natuur

Als we tijdens het ontwerpen, bouwen, renoveren en beheren van gebouwen en wegen meer aan de natuur denken, kunnen we de leefbaarheid voor mensen, planten en dieren vergroten.

De provincie Overijssel vindt het dan ook belangrijk om natuurinclusief bouwen breed bij de diverse doelgroepen onder de aandacht te brengen. In de onderstaande vijf filmpjes vertellen mensen vanuit verschillend perspectief over de meerwaarde van natuurinclusief bouwen: bewoners, een projectontwikkelaar; een architect, een landschapsarchitect en mensen vanuit een gemeente.

Voor meer informatie, zie: www.natuurvoorelkaar.nl

Bewoners

Projectontwikkelaar

Architect

Landschapsarchitect

Mensen van de gemeente