In Rheden straks geen nieuwbouw zonder klimaatadaptatie

Eigenaren van percelen in de gemeente Rheden in Gelderland zijn straks verplicht om regenwater op eigen terrein op te vangen. De gemeente wil daarmee het riool ontlasten en klimaatadaptatie stimuleren. Via een verordening worden normen aangescherpt en er geldt een meldplicht voor verstening.

Het is vanaf 8 december verboden voor private nieuwbouw in Rheden om regenwater te lozen via het rioleringssysteem. Dat dwingt de gemeente af met een verordening die als voornaamste reden heeft om klimaatadaptatie te stimuleren. Onder andere wateroverlast en droogte moeten zo bestreden worden. Dat kan door het gebruiken van infiltratiekratten, watertonnen en wadi’s.

De gemeente Rheden verwacht niet dat de meldplicht onmiddelijk afschrikt om grond te verharden. “Doordat er meer bewustwording ontstaat, verandert de melder wellicht het plan met als resultaat minder verhard oppervlak dan in eerste instantie het plan was’, aldus wethouder Dorus Klomberg.

Door de melder informatie te verstrekken over onderhoudsvriendelijke tuinen, hoopt Rheden verhardingsplannen te ontmoedigen.

Eigenaren van percelen zijn straks verplicht om regenwater op eigen terrein te verwerken. De gemeente laat hen daarin vrij om te kiezen met welke voorzieningen dat gebeurt, zolang zij minimaal 60 millimeter per vierkante meter bouwwerk of nieuw verhard oppervlak vasthouden of bergen. Dat was voorheen 20 millimeter per vierkante meter.

Meldplicht
De verordening scherpt bestaande normeringen aan en verplicht eigenaren van percelen met nieuwbouw en nieuwe verharde oppervlaktes om zich bij de gemeente te melden. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning telt volgens de gemeente Rheden overigens ook als melding.

De gemeente Rheden heeft naar eigen zeggen de hoeveelheden en type verharde gronden goed en nauwkeurig in beeld. Wijzigingen worden in het beheerssysteem verwerkt. ‘Van de particuliere terreinen is het echter lastiger om dat overzicht te behouden.’, aldus een woordvoerder van de gemeente. Om dit te controleren is onderzoek met nauwkeurige satelietbeelden nodig óf een meldplicht.

Bouwwerken die tot de ingangsdatum worden gerealiseerd, zijn uitgezonderd van de verordening. Bestaande bouwwerken en verharding die na 8 december op de schop gaan, vallen er straks wel onder. Nieuwe oppervlaktes van minder dan 60 meter met verhard oppervlakte vallen niet onder de verordening, maar moeten wel voldoen aan de meldplicht.

De wateropvangsystemen moeten uiterlijk tien weken na de realisatie van de nieuwbouw of verhard oppervlak in gebruik zijn. Onder verhard oppervlak rekent de gemeente Rheden alle vormen van ‘steenachtig of ander materiaal’, waaronder daken, tegels, bestrating en asfaltoppervlak.

Bericht via Stadszaken.nl