Jaap Mekel gekozen tot BovensteBeste Bermbeheerder 2022

Dit voorjaar organiseerde De Vlinderstichting in samenwerking met Stichting Groenkeur voor de tweede keer de verkiezing van de BovensteBeste Bermbeheerder. Jaap Mekel (Mekelogisch Beheer) werd door een duidelijke meerderheid van de kiezers uitverkoren voor deze eretitel. 

Tot 1 juni kon op de website van De Vlinderstichting gestemd worden op vier kandidaten. Deze waren door de jury geselecteerd uit de tientallen personen en organisaties die eerder dit jaar door het publiek waren genomineerd. Drie beheerders van (Brabantse) gemeenten en Jaap Mekel hebben een maand de tijd gehad om zich te profileren en stemmen te winnen.

Ecologisch hovenier Jaap Mekel bleek de meeste stemmen te hebben gekregen. Hij heeft al ruim dertig jaar ervaring met bermmaaibeheer. Mekel: “Nu iedereen zijn tuin netjes houdt, zijn de bloemrijke bermen steeds belangrijker voor behoud van de biodiversiteit. Laten we iets moois maken van al die wegbermen: één groot bloemrijk bermenlint door Nederland, zodat ook de natuur zich weer door het land kan verplaatsen.”

Uiteraard hebben ook de drie gemeentelijke beheerders Frank Verhagen (Eindhoven), Martijn de Greef (Gemert-Bakel) en Merlijn Hoftijzer (Breda) de nodige stemmen gekregen. Zij zetten zich allemaal vol overtuiging in voor de biodiversiteit van de bermen in hun gemeente, maar Jaap Mekel is degene die zich BovensteBeste Bermbeheerder 2022 mag noemen. En uiteindelijk is de natuur de echte winnaar!

Bloemrijke bermen zijn niet alleen mooi om te zien, maar ook leefgebied voor talloze planten en dieren. De Vlinderstichting bevordert daarom bloemrijke bermen, door opdrachtgevers (gemeenten, provincies en waterschappen) en opdrachtnemers (aannemers, groenbedrijven) aan te zetten tot insectvriendelijk beheer. Daarom is het certificaat ‘Kleurkeur’ in het leven geroepen voor ecologisch beheer van bermen en groenstroken. En de prijs ‘BovensteBeste Bermbeheeerder’ wordt elke twee jaar uitgereikt door De Vlinderstichting, in samenwerking met Stichting Groenkeur. De jury bestond dit jaar uit Dick Oosthoek (Stichting Groenkeur), André van Kleinwee (BovensteBeste Bermbeheerder 2020), Margriet Rouhof (Tennet), Albert Vliegenthart en Anthonie Stip (De Vlinderstichting).