Activiteiten 2018

Hier tref je een overzicht aan van activiteiten die in 2018 gaan plaatsvinden en waar mogelijkheden zijn om bij aan te sluiten. Nog niet alle activiteiten zijn uitgewerkt.  Aanvullingen hierop horen we graag. Deze kunnen gestuurd worden naar info@operatiesteenbreek.nl

Januari
– Startbijeenkomst nationale groencompetitie van Entente Florale vindt op 17 januari plaats in Lisse op landgoed Keukenhof. Meer informatie

– Op dinsdag 23 januari vindt in Amersfoort de Masterclass ‘Stadsnatuur mogelijk maken’ plaats. Meer informatie

– Op 27 en 28 januari worden er weer vogels geteld tijdens de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland. In heel Nederland tellen dat weekend tienduizenden mensen de vogels in hun tuin en doen zo mee met het grootste burgeronderzoek van Nederland. Kijk voor meer informatie op www.tuinvogeltelling.nl
Meedoen is simpel
30 minuten lang noteer je de vogels in de tuin en de resultaten meldt je op www.tuinvogeltelling.nl. De top 3 van vorig jaar bestond uit huismus, koolmees en merel. Heb je moeite om de verschillende vogels te herkennen? Met de speciale app Tuinvogels wordt het herkennen van elke vogel een appeltje eitje. De app is te downloaden via www.tuinvogeltelling.nl

Februari

Regiobijeenkomst bij Van Hall Larenstein Leeuwarden. Nadere informatie volgt

Maart

– Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart 2018, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland

– Op woensdag 14 maart vindt de landelijke Boomfeestdag plaats. Wellicht vinden er in jouw gemeente activiteiten plaats waar Operatie Steenbreek bij kan aansluiten. Het landelijke thema is dit jaar ‘Operatie Boomfeestdag: Maak ’t buiten beter!’

– Op 17 maart vindt de Hoe Groener Hoe Beter dag plaats dit ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

April

– Op 22 april, de internationale dag van de aarde, worden er veel bloemen gezaaid voor bijen en vlinders tijdens de Landelijke zaaidag.

Mei

Fête de la Nature is het grootste grassroots natuurfestival van Nederland. Deze vindt op 25, 26 en 27 mei plaats. Fête de la Nature is een gratis en open festival. Iedereen kan een evenement aanmelden. Wellicht een mooi moment om een Operatie Steenbreek activiteit in dat weekend te organiseren. Dit jaar vindt de hoofdbijeenkomst plaats in Nationaal Park De Alde Feanen in Friesland.

Juni

– De eerst volgende kennis- en inspiratiedag vindt plaats op 13 juni in Nijmegen. Suggesties voor het programma zijn welkom.

– Van 9 t/m 17 juni vindt 2018 vindt de Nationale Tuinweek plaats. Een week vol groene activiteiten in het land; van fietstocht tot tuinconcert.  Op 16 en 17 juni vindt het Nationale Open Tuinenweekend plaats.
Met de organisatie van de Nationale Tuinweek zijn we nog in overleg over de invulling van het programma en welke rol Operatie Steenbreek daar in gaat spelen. Zodra hier meer nieuws over is, word je daar tijdig over geïnformeerd.

– Inzendingen Operatie Steenbreek Award inleveren
Op 18 september vindt de Nationale Groendag plaats die dit jaar mede door Operatie Steenbreek wordt georganiseerd. Een onderdeel van deze dag is de uitreiking van de wisseltrofee van Steenbreek. In juni ontvang je de criteria en het verdere verloop daarvan.

Juli 

Augustus
In het laatste weekend van augustus wordt jaarlijks de Nacht van de Vleermuis georganiseerd. In heel Nederland zijn er vleermuisactiviteiten voor jong en oud. Meer informatie

September
– Ook dit jaar organiseert Operatie Steenbreek in samenwerking met Entente Florale de Nationale Groendag die in 2018 plaatsvindt in Den Haag. Een onderdeel van het programma van de Nationale Groendag is de uitreiking van de Operatie Steenbreek Award.

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september.

Oktober
De Dag van de Duurzaamheid vindt plaats op woensdag 10 oktober 2018. Door heel Nederland vinden duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Meer nieuws hierover ontvang je te zijner tijd.

November
Kennis- en inspiratiedag vindt plaats op 7 november.

December

Terug naar nieuwsoverzicht