Jouw Groene Straat: eerste acties in Leiden een groot succes

In Leiden zijn er al veel geveltuinen bijgekomen het afgelopen jaar. Cluster Beheer van de gemeente faciliteert dit door de aanleg ervan. Een voordeel voor de bewoners want de tegels en het zand worden meteen afgevoerd, maar ook voor de gemeente, omdat de uitvoering dan past in het ‘Handboek kwaliteit openbare ruimte’. Groengroepen in enkele wijken dragen dit uit en ook de parkstraten om het Singelpark hebben dankzij de Vrienden van het Singelpark geveltuinen gekregen.

Het concept van ‘Jouw Groene Straat’, uitgevoerd door Groene spil in samenwerking met de gemeente Leiden en dankzij bijdragen van Fonds 1818 gaat een stuk verder met het betrekken en faciliteren van bewoners. Dat sprak Fonds 1818 en de gemeente Leiden aan en uit de enquête gehouden onder de deelnemers bleek dat men heel tevreden was.

Werkwijze
De gemeente nodigt per periode straten of een wijk uit om mee te doen aan dit project. Medewerkers van ‘Jouw Groene’ straat bezorgen brieven huis aan huis om dit te aan te kondigen en werken ook vanaf het begin samen met één, maar liefst meer ambassadeurs in de straat waar buren informatie kunnen vragen. Bij genoeg enthousiaste aanmeldingen wordt de straat of buurt ingepland. Bewoners kiezen zelf hoe groot het tuintje wordt en kunnen dit met krijt eenvoudig buiten aangeven. De gemeente zorgt voor de aanleg van de plantvakken. Bewoners kunnen via de website van Jouw groene Straat en dankzij bijdragen van Fonds 1818 en de gemeente gesubsidieerde plantpakketten bestellen. Zo mogelijk wordt er ook een proeftuintje aangelegd met de gekozen plantensoorten. De plantkeuze wordt door een tuinarchitecte gedaan; er zijn uiteraard aparte pakketten voor zon, halfschaduw en schaduw als dat nodig is in een straat. Als alles besteld is, volgt de gezamenlijke plantdag waarop de plantpakketten geleverd  worden en er direct geplant wordt. Advies over het planten en de verzorging worden meteen mee gegeven en er wordt ook geholpen waar nodig. Samen met je buren aan de slag, en aan de praat, maakt de plantdag tot een sociaal gebeuren.

Kleine stap met groots effect
Fanni Tesselhoff, Mirjam Ros en Petra Doelen van ‘Jouw Groene Straat’ willen uiteraard nog veel meer straten vergroenen volgens dit concept. Vergroening maakt de stad namelijk beter bestand tegen klimaatverandering. Een geveltuin is een kleine stap, maar krijgt door de gezamenlijkheid een groots effect en draagt bij aan een betere wateropname, minder hittestress en een grotere biodiversiteit.

Kijk op www.jouwgroenestraat.nl of mail naar jouwgroenestraat@groenespil.nl