Kennisbijeenkomst ecologisch bermbeheer 30 september

Op vrijdag 30 september is de kennisbijeenkomst ecologisch bermbeheer met als onderwerp ‘Samenwerken en Communiceren’. Een middag bestemd voor iedereen die met ecologisch bermbeheer te maken heeft, opdrachtgevers, opdrachtnemers en ecologen.

U bent te gast bij de gemeente Lansingerland, die al een aantal jaren bezig is met ecologisch beheer van de openbare ruimte, deels volgens Kleurkeur. Daarbij is de samenwerking met de opdrachtnemer, met de aannemer(s) die het werk uitvoeren natuurlijk zeer belangrijk. Welke lessen hebben ze geleerd? Wat ging er goed en wat juist niet? Een blik vanuit een opdrachtgever over ecologisch (berm)beheer in de praktijk en communicatie met aannemers en bewoners. De uitvoering van het beheer  ligt bij aannemers. Hoe gaat dat in zijn werk en waar lopen ze tegenaan?

Boze burgers?
Op steeds meer plekken zien we ecologisch bermbeheer. Mede dankzij Kleurkeur zijn er veel opdrachtgevers, als gemeenten en provincies, die hun bermen beheren met oog voor de biodiversiteit. Dat geeft een ander beeld dan voorheen en niet iedereen is daarover enthousiast. Je hebt wel wat uit te leggen, als gemeente of provincie, maar ook als machinist op de trekker, want de Nederlandse burgers zijn mondig.

Er zijn er die alles kaal willen hebben en klagen als er delen blijven staan, maar er zijn ook mensen die absoluut niet willen dat er gemaaid wordt en zich ‘bij wijze van spreken’ voor de maaimachine werpen. Hoe ga je daar mee om?

Hoe kun je omwonenden en andere betrokkenen ‘meekrijgen’ met het andere beheer? Er zijn uit andere sectoren goede voorbeelden van bewonersparticipatie en daar kunnen we deze middag van leren.

Hoe krijg je de collega’s enthousiast?
Zowel binnen opdrachtnemers als aannemers en loonbedrijven, maar ook binnen opdrachtgevers als waterschappen, provincies en gemeenten zijn er veel mensen die niet veel weten over ecologisch beheer en er zijn er die het absoluut niet zien zitten. Toch ga je er als organisatie mee aan de gang. Dat betekent een flinke taak om te informeren en te enthousiasmeren. Je zult niet iedereen zover krijgen dat ze het waarderen, maar als ze weten waarvoor het gebeurt zullen het mogelijk wel accepteren. Hoe krijg je dat voor elkaar?

Bovendien telt deze bijeenkomst als kennisdeling voor het behoud van uw persoonscertificaat Kleurkeur. Indien u een bewijs van deelname wilt ontvangen, kunt u dat aangeven bij uw aanmelding. Deze wordt dan op de dag zelf aan u uitgereikt (er worden geen bewijzen van deelname nagezonden).

Praktisch:
Datum: vrijdag 30 september 2022
Tijd: 12.30 uur – 16.30 uur met borrel na
Locatie: Gemeente Lansingerland
Kosten: €35,- (inclusief BTW)
Onderwerp: Samenwerken en Communiceren