Kennisbijeenkomst 10 september: Welke planten kiezen we om de biodiversiteit in steden te versterken?

Veel aandacht gaat er momenteel uit naar de achteruitgang van de biodiversiteit, want deze staat er mondiaal en zeker ook in Nederland heel slecht bij. Hoe kunnen we in onze eigen omgeving – openbare ruimte en tuinen – deze negatieve ontwikkeling een halt toeroepen? Het vervangen van onnodige verharding door bomen, vaste planten en heesters te planten is een effectieve wijze. Maar hoe weet je vervolgens welke beplanting daarvoor geschikt is?

Wat kunnen we aanplanten of inzaaien, waarbij ook rekening wordt gehouden met:
De afkomst als het gaat om: inheems, verwant, uitheems, cultivars of soorten:
De locatie als het gaat om: binnenstedelijk, stadsranden, tuinen, groene en blauwe verbindingen. Wat zijn de wensen van de gebruikers?;
Beheer; aanplant is één, maar hoe zorg je ervoor dat de planten te beheren zijn op de langere termijn?.

Juiste afweging maken
Rekening houden met bovenstaande aspecten maakt het er niet eenvoudiger op om een goede keuze te maken. Om het nog complexer te maken, planten en bomen worden in de praktijk niet enkel aangeplant voor het versterken van de biodiversiteit. Er zijn ook nog andere redenen waarom er wordt geplant, bijvoorbeeld tegen klimaatverandering of om de omgeving te veraangenamen. Er is dan ook geen eenduidig antwoord te geven op de vraag ‘Wat is de beste plantenkeus als het gaat om het versterken van de biodiversiteit?’, maar tijdens deze bijeenkomst helpen we jou wel om meer inzicht daar in te geven, zodat je in je eigen praktijk de juiste afweging kunt maken.

Onder leiding van Marcel Bayer, hoofdredacteur van de vakbladen van Elba/REC  gaan we nader in op bovenstaande onderwerpen.

Programma

•10.30 uur Inloop
•11.00 – 11.10 uur Welkom en inleiding door gespreksleider Marcel Bayer, hoofdredacteur Elba/REC
•11.10 – 12.00 uur Inleiding door Margareth Hop, expert op het gebied van de eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van bomen, heesters en vaste planten in de bebouwde omgeving. Margareth gaat in op:

• Uitleg over de begrippen: inheems, verwant, uitheems, autochtoon, cultivars, soorten en invasieve exoten;
• Waarom is het versterken van de biodiversiteit belangrijk voor de natuur én voor de mens?  Welke baten van groen profiteren van hogere biodiversiteit?
• Welk deel van de biodiversiteit kunnen we en willen we stimuleren in de stad?
• Hoe kies je cultuurplanten met waarde voor biodiversiteit?

•12.00– 12.30 uur Mischa Cillessen , stadsecoloog bij de gemeente Tilburg.
•12.30 – 13.30 uur Lunch en aansluitend een korte excursie onder leiding van Bas Robeys van de gemeente Amersfoort
•14.00 – 14.30 uur Jasper Helmantel, voorzitter van Wilde Weelde en directeur van Cruydt-Hoeck, gaat in op hoe vanuit ecologische principes tuinen en buitenruimte ingericht kunnen worden met wilde planten (wat voor beeld en functionaliteit kun je creëren).
•14.30 – 14.45 uur Korte pauze
•14.45 – 15.30 Forumdiscussie o.l.v. Marcel Bayer met de sprekers en aanwezige deelnemers.
•15.30 – 16.30 Borrel en einde

Bijdrage:
– 299 euro voor niet Steenbreek deelnemers
– 249 euro voor Steenbreek deelnemers
– 249 euro voor abonnees op Vakblad Groen

Praktische informatie:
Maximaal 25 deelnemers kunnen deze kennisbijeenkomst bijwonen
Datum: 10 september 2024
Locatie: Amersfoort, Paulus Borstraat 41.

Meld u hier aan 

Lees hier onze algemene voorwaarden voor deelname