Kleine bossen leveren meer ecosysteemdiensten

Wereldwijd raken bossen steeds meer versnipperd door bijvoorbeeld infrastructuur en bebouwing. Onderzoek toonde aan dat die fragmentatie slecht is voor de biodiversiteit. Volgens een nieuwe studie, gepubliceerd in British Ecological Society, hebben kleine bossen echter ook potentieel. Ze halen bijvoorbeeld in verhouding meer broeikasgassen uit de atmosfeer dan grote bossen.

Wetenschappers van de Universiteit Gent onderzochten 224 bossen in diverse Europese landen met meer of mindere mate van versnippering. Ze keken onder meer naar de omvang van het gebied, de bodem en de aanwezigheid van planten, schimmels en ongewervelden. Anders dan ze dachten, namelijk dat een groter bosoppervlakte staat voor meer biodiversiteit en daarmee meer ecosysteemdiensten, bleek dat kleine bossen – tot een paar hectare groot – méér ecosysteemdiensten leveren dan grote bossen.

Bron:
Stadszaken.nl