Kleurrijk Buiten ontzorgt gemeenten bij bewonersinitiatieven

Zo’n tweeënhalf jaar geleden werd het concept Kleurrijk Buiten door Verheij Integrale groenzorg uit Sliedrecht gelanceerd. Het doel van dit concept is om vakkennis vanuit het groene bedrijfsleven en betrokkenheid van bewoners bij de inrichting van de openbare ruimte aan elkaar te koppelen. Tijd om Cees Lock, manager Omgeving & Participatie bij Verheij Integrale Groenzorg, te vragen naar zijn ervaringen met bewonersparticipatie.

‘De klassieke verzorgingsstaat moet plaats maken voor een “participatiesamenleving”. Deze woorden sprak Koning Willem-Alexander tijdens de Troonrede van 2013 uit. Dat sprak de directie Verheij Integrale groenzorg aan, want in de praktijk van alledag zagen zij veel bewonersinitiatieven ontstaan.’ Daarnaast zagen ook zij dat gemeenten – die via een bestek een opdracht op de markt brengen – vragen hoe bewonersparticipatie wordt betrokken bij de uitvoering van een bepaalde opdracht.

Communicatietool en participatieplatform
Cees Lock: ‘Diverse aanleidingen dus voor ons bedrijf om actiever met burgerparticipatie bezig te zijn. Zo is het concept Kleurrijk Buiten ontstaan.’ Lock vertelt dat dit concept enerzijds een communicatietool is en anderzijds dient als een participatieplatform. ‘Als wij bijvoorbeeld in een gemeente grootschalige activiteiten uitvoeren, zoals maaien, informeren we de buurt hierover via Kleurrijk Buiten.’ Door bewoners te betrekken bij de inrichting van hun straat, wijk of park levert dat waardevolle ideeën op. Wie weet er beter wat er in hun straat speelt dan de eigen bewoners? Lock vervolgt: ‘Mocht er voldoende draagvlak in een straat of wijk zijn kijken we samen met de bewoners en gemeente naar wat de mogelijkheden zijn. Als het kostenplaatje dan ook klopt, staan de seinen op groen en gaan we aan de slag’. Als voorbeeld noemt Lock het wijkpark Maarssenbroek in de gemeente Stichtse Vecht waar bewoners dit voorjaar een vlinderoase hebben aangelegd. ‘Een mooi initiatief waar je nu veel insecten en andere beestjes ziet die voorheen daar niet voorkwamen. Dus naast dat het een mooi initiatief is, zie je ook dat het bijdraagt aan de biodiversiteit.’ Maar het is meer dan dat vertelt Lock. ‘We zien ook dat buren samen aan het werk gaan en dat dit goed voor het onderlinge contact is. Buurtbewoners die elkaar nooit eerder gesproken hebben, komen zo met elkaar in contact. Dat is een mooie en ook een belangrijke bijkomstigheid.’

Op deze manier wordt er naast een kwaliteitsverbeterslag ook gewerkt aan meer betrokkenheid in de buurt.

Cees Lock, manager Omgeving & Participatie bij Verheij Integrale Groenzorg

Doe middag
Om de kwaliteit van het groen te borgen, organiseert Kleurrijk Buiten de zogenoemde “Doe middagen” voor bewoners. Twee medewerkers van Verheij Integrale Groenzorg geven op bijvoorbeeld een zaterdag advies en dragen kennis over beplanting, bodem en beheer over. Op deze manier wordt er naast een kwaliteitsverbeterslag ook gewerkt aan meer betrokkenheid in de buurt. Indien de kwaliteit niet naar behoren is, zoals bij aanvang is vastgesteld, worden bewoners daar op aangesproken door gemeenten of in dit geval door Verheij Integrale groenzorg. ‘Samen wordt dan gekeken naar wat de reden daarvoor is en hoe deze opgelost kan worden.’

Steenbreek
‘Met Kleurrijk Buiten organiseerden we al meerdere jaren voor diverse gemeenten en corporaties de “steen eruit en plant erin” actie. Op deze wijze kwam ik in contact met Stichting Steenbreek. Een goed initiatief dat aansluit op ons werk. Zeker als het gaat om de belangrijke thema’s zoals biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dat heeft ons doen besluiten om bij Steenbreek aan te haken. Het aansprekende van Steenbreek is dat er veel gemeenten en organisaties zich hier hebben achter geschaard, waardoor het een groot draagvlak heeft. Naar onze opdrachtgevers toe vertellen we dan ook het belang van minder steen en meer groen. Zo werken we aan bewustwording.’