,

Korte kennismaking met nieuwe juryleden Steenbreektrofee

Groenprojecten kunnen zich nog tot 20 mei aanmelden om mee te dingen naar de Steenbreektrofee. Een prijs voor een project dat verstening tegengaat of waarbij duurzaam wordt vergroend. Als de aanmeldingen binnen zijn, kan de jury aan de slag. In juni komen de juryleden bij elkaar om de inzendingen te beoordelen en in het najaar vindt de bekendmaking van de winnaars en de uitreiking van de Steenbreektrofee plaats.

Aanmelding projecten en initiatieven Steenbreektrofee sluit 20 mei. Lees meer over deelname.

De jury bestaat dit jaar uit Margot Ribberink (klimaatexpert en voorzitter), Robert Graat (Staatsbosbeheer), Ans Hobbelink (AVVN), Henk Kuijpers (Stadswerk) en als nieuwelingen Peternel Mereboer (Alles is Gezondheid), Ben Roeterd (gebiedsregisseur Natuur & Landschap gemeenten Voorst en Apeldoorn), Linda IJmker (IVN Natuureducatie) en Wendy Bakker (projectleider Groen gemeente Rijswijk).

Een korte kennismaking met een aantal nieuwe juryleden.

Wat is, in relatie met jouw expertise, specifiek de connectie met groen en vergroening? 

Wendy Bakker: ‘Groen is gewoon mijn grote passie. Ik heb zelf initiatieven, acties en Steenbreekcampagnes opgezet en ook uitgevoerd: lekker met de handen in de grond. Altijd samen met inwoners en organisaties in de stad, want samenwerken in het groen is enorm inspirerend en leerzaam. En nog steeds ondersteun ik Rijswijkse inwoners bij hun groene ideeën in het openbare groen. Ik word enthousiast van hun enthousiasme. Aan de andere kant adviseerde ik gemeenten hoe zij hun inwoners kunnen betrekken bij het natuurrijker en klimaatvriendelijke inrichten van de stad.’

Linda IJmker: ‘Natuur in iedere buurt een plek geven, dat is mijn missie. Natuur om van te leren, te beleven, tot rust te komen en voor in actie te komen. Met kennis van natuur, kennis van mensen, creatieve werkvormen en positieve energie wil ik een natuurinclusieve samenleving vanzelfsprekend maken. Soms in het klein door een tuinbezitter enthousiast maken voor meer kleur en leven in de tuin en de andere keren in het groot met overheden schoolpleinen, wijken, parken en ander openbaar terrein vergroenen met tiny forests, voedselbosjes, groene ontmoetingsplekken en ander biodivers groen.’

Ben Roeterd: ‘Van jongs af aan ben ik uitermate geïnteresseerd in landschap en cultuurhistorie maar vooral biodiversiteit. Vanaf mijn zesde jaar kweekte ik kalebassen die ik verkocht en van dat geld kocht ik nieuwe planten. Zelf woon ik op een familie-erf in het buitengebied van de gemeente Apeldoorn waar vier generaties wonen én zorg hebben voor het omliggende landschap van circa 4 hectare. Hier vind je hagen, bomenrijen, singels, hoogstamfruitbomen en een kolk die ooit een heideven was. Juist de zorg voor het landschap heeft mijn bijzondere aandacht, vooral omdat er nog steeds verschraling plaatsvindt. We zullen met ons allen de schouders onder de kwaliteit van ons landschap moeten zetten om het aantrekkelijk te maken voor de mens maar ook voor alles wat plant en dier is.’ 

Waarom heb je ja gezegd op de vraag of je jurylid wilde zijn?

WB: ‘Ik wil graag betrokken blijven bij Steenbreek, want ik vind het hartstikke belangrijk dat natuur in de stad een grotere kans krijgt en dat we nog meer gemeenten en hun inwoners enthousiast weten te maken voor natuurrijke plekken rondom het huis, in de straat en in de buurt. Ik kan als jurylid mijn kennis van biodiversiteit, planten en klimaatadaptatie op een andere wijze dan als adviseur – ik ben regioadviseur Steenbreek voor 21 gemeenten in Zuid-Holland geweest – inzetten. Ik vind het allereerst leuk om geïnspireerd te raken van alle mooie projecten die straks weer worden ingediend, maar hoop ook dat ik vanuit mijn ervaring de deelnemers kan inspireren. Je leert toch altijd van elkaar!’

LIJ: ‘Allereerst is het eervol om gevraagd te worden! IVN is sinds 2015 partner van Steenbreek en al die jaren versterken we elkaars werk en boodschap. We zijn onderdeel van dezelfde beweging. Ten tweede verheug ik me heel erg op de mooie inzendingen die jaarlijks worden gedaan door lokale initiatieven. Zo’n prijs als de Steenbreektrofee geeft enerzijds een compliment aan alle genomineerden voor hun goede werk en tegelijkertijd creëren we hiermee een podium waar anderen inspiratie uit kunnen halen.’

BR: ‘Een aantal jaren terug is Twello, dat ligt in de gemeente Voorst, uitgeroepen tot groenste kleine dorp van Nederland én Europa. Deze prijs heeft veel impact gehad op het groen in de gemeente Voorst. Er is een programma Groen vastgesteld waarop we nu juist inzetten op duurzaamheid en biodiversiteit bij alle activiteiten in de buitenruimte. Daarnaast proberen we burgers te betrekken bij het landschapsbeheer en aanleg van landschapselementen. Ik hoop dat een prijs extra energie geeft om vooral door te gaan om in te zetten op biodiversiteit omdat het gewoon keihard nodig is.’

Waar let je speciaal op bij de jurering van de diverse projecten? 

WB: ‘Welke bijdrage het initiatief of project levert aan het planten en dierenleven, maar ook met wie of welke organisaties, en hoe er is samengewerkt en wat het resultaat daarvan is. En wat ik verder belangrijk vind is of er continuïteit in het project is. Oftewel dat het initiatief langere tijd blijft bestaan. Interessant is hoe de initiatiefnemers dat voor elkaar weten te krijgen.’

LIJ: ‘Wat verklaart het succes dat meer mensen of niet voor de hand liggende doelgroepen meedoen aan het Steenbreek-initiatief? Als educatie-expert ben ik op zoek naar de lessen die we uit het initiatief kunnen halen en daarmee de voorbeeldfunctie die het kan hebben voor anderen.’

BR: ‘Bij de projecten die worden ingezonden, ga ik vooral letten op de meerwaarde voor plant en dier. Wat maakt het verschil en welke soorten planten en dieren worden er beter van, lees levert het wat op?’

Auteur: Hans Bouwman