Louise Vet minister van Openbare Ruimte

Louise Vet wordt de nieuwe minister van Openbare Ruimte. Althans als het ligt aan de deelnemers aan een webinar dat is georganiseerd door IPC Groene Ruimte, NL Greenlabel en Stichting Steenbreek. De bioloog en hoogleraar evolutionaire ecologie is volgens de meeste deelnemers de beste persoon om politiek de centrale regie te nemen bij de aanpak van de klimaatproblemen.

Het webinar ‘Wie wordt de eerste minister van Openbare Ruimte?’ dat op 24 maart plaatsvond, werd georganiseerd om aandacht te vragen voor een integrale en centrale beleidsmatige aanpak van de klimaatproblemen. De openbare ruimte komt steeds meer onder druk te staan door de klimaatverandering met onder meer lange periodes met droogte en overstromingen tot gevolg. De online bijeenkomst richtte zich vooral op medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen die betrokken zijn bij het beleidsproces en was bedoeld om praktische handvatten en beleidsondersteunende hulpmiddelen te bieden.

Verdozing van het landschap
In het webinar kwamen diverse deskundigen aan het woord die pleiten voor een centrale landelijke aansturing bij de aanpak van klimaatadaptieve maatregelen met uitvoering op lokaal niveau. Presentator Lodewijk Hoekstra, tv-tuinman en oprichter van NL Greenlabel, sprak van verdozing van het landschap, maar benadrukte ook dat er al veel gebeurt met betrekking tot het klimaat. Hij noemde onder meer de NOVI (Nationale Omgevingsvisie) en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Grote uitdagingen
Cora van Nieuwenhuizen, demissionair Minister van Infrastructuur en Waterstaat, vertelde dat ons land voor grote uitdagingen staat die een integrale aanpak behoeven. ‘We moeten weer leren combineren’, zei Daan Zandbelt, voormalig Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving in een gesprek met Eddy Schabbink, senior adviseur van IPC Groene Ruimte. Hij pleit voor een transitie van kwantiteit naar kwaliteit en van welvaart naar welzijn. Ook Margot Ribberink, ambassadeur van Stichting Steenbreek en klimaatdeskundige deed een oproep voor meer samenwerking.

Verkiezing
Slotonderdeel van het webinar was de verkiezing van de ‘nieuwe minister’ van Openbare Ruimte; 32 procent koos voor Louise Vet. Het is de bedoeling van de initiatiefnemers van het webinar bij de formatie van een nieuw kabinet een apart departement voor de openbare ruimte onder de aandacht van de politiek te brengen.

Terug naar nieuwsoverzicht