‘Maai Mei Niet’ Voor bloemen en bijen

In de afgelopen jaren is driekwart van de insecten verdwenen. Jij kunt daar iets aan bijdragen, namelijk door niets te doen. Tijdens de hele maand mei laten tuinbezitters gezamenlijk het gazon groeien en maaien ze minder om vlinders, vogels, bijen en andere insecten weer een plek te geven in onze groene leefomgeving.

Vooral in het voorjaar is het van belang om het uitgebreid maaien nog even uit te stellen. In mei hebben insecten minder keuze uit bloemen dan in de zomer. De paardenbloem is bijvoorbeeld een welkome voedselbron, geef deze een kans om te groeien. Je kunt tot tien keer meer bijen aantrekken door niet elke week te maaien, maar slechts om de 3 à 4 weken!

Bloemrijk grasland in de openbare ruimte
Ook veel gemeenten willen naar een gezond, ecologisch maaibeheer met minder vaak maaien en bloemrijk groen. Voor openbaar grasland wordt vaak gefaseerd gemaaid, dat wil zeggen dat er hier en daar stukken berm juist wél of juist níet gemaaid worden. Dat levert een belangrijke bijdrage aan het behoud van de biodiversiteit in Nederland. Daarom is gedeeltelijk maaien in bijvoorbeeld de bermen langs wegen en fietspaden of langs de speelvelden van belang. Daarbij is uiteraard rekening gehouden met de (verkeers)veiligheid.

Vind hier een mooi voorbeeld van maaibeleid in de gemeente Arnhem.

Meedoen in je eigen tuin
Zelf aan de slag met Maai Mei Niet? Je kan je gazon aanmelden via de website en leuke tips ontvangen. Tel in het laatste weekend van de campagne (26, 27 en 28 mei) jouw bloemen en kruiden in een vierkante meter van je gazon en geef deze online door, zodat wij jouw nectarscore kunnen berekenen! Met al deze resultaten weten we na deze maand wat er groeit in de Nederlandse tuinen en hoeveel extra bijen we in mei helpen overleven. Kijk voor meer informatie op
www.maaimeiniet.nl 

Maai Mei Niet Nederland  is een initiatief van de Bijenstichting, Stichting Steenbreek, Flora van Nederland, EW Magazine en Velt.