,

Magazine ‘Je Nieuwe Tuin’ gepresenteerd

Het vergroenen van tuinen kan een flinke bijdrage leveren aan het verhogen van de biodiversiteit. Platform KAN en Stichting Steenbreek presenteerden vanmorgen het magazine Je Nieuwe Tuin, waarmee zij bewoners van nieuwbouwwoningen willen motiveren hun tuinen groen in te richten.

Claudia Bouwens, programmaleider KAN Platform, overhandigde bij Stichting Steenbreek in Amersfoort het eerste exemplaar van het magazine aan Marcel de Ruiter, manager Duurzaamheid & Innovatie bij gebieds- en vastgoedontwikkelaar VanWonen. Dat gebeurde tijdens de opening van de Week van de Groene Tuin.

Het magazine, dat zowel digitaal als in print verkrijgbaar is, wordt via onder meer projectontwikkelaars, verhuurders en gemeenten verspreid onder bewoners van nieuwbouwwijken, die Je Nieuwe Tuin gratis krijgen. Je kunt het magazine hier bestellen.

Bijdrage aan biodiversiteit
De Ruiter vertelde waarom het nodig is om een dergelijk magazine voor kopers van nieuwbouwwoningen te maken. Het vergroenen van tuinen kan een flinke bijdrage leveren aan het verhogen van de biodiversiteit. De totale oppervlakte aan tuinen in Nederland is ongeveer gelijk aan tien keer het Nationaal Park De Hoge Veluwe. Met elk nieuwbouwproject komen daar weer nieuwe tuinen bij. ‘Er zijn genoeg bladen voor mensen die een tuin hebben. Met Je Nieuwe Tuin richten we ons op mensen die een nieuwe tuin gaan inrichten. Dit magazine biedt enorme kansen om die doelgroep aan te spreken.’

Tijdloos
In het glossy magazine met verhalen, interviews, overzichten, tips, columns en veel foto’s, krijgen bewoners van een nieuwbouwwoning een schat aan informatie. Onder meer over de kosten van aanleg en waarom een groene tuin inrichten goedkoper is dan een tuin met veel verharding aanleggen. Verder komen aan bod typen tuin, inrichting, keuze van planten, de tuin in de diverse seizoenen, dieren in de tuin, gezondheid en groen, en tuintrends.

De uitgave is tijdloos en kan op elk moment van het jaar aan bewoners ter beschikking worden gesteld. Bijvoorbeeld bij informatiebijeenkomsten over nieuwbouwprojecten, oplevering van een project, tekenen van een koop- of huurovereenkomst of de sleuteloverhandiging.

Gedragsverandering
Tijdens de presentatiebijeenkomst benadrukte gedragswetenschapper Chantal van der Leest dat enkel een nieuw blad de verandering om tuinen groen in te richten niet teweeg zal brengen. Je Nieuwe Tuin draagt wel bij aan een stuk bewustwording, maar er is meer nodig om te komen tot een daadwerkelijke gedragsverandering.

Aan het einde van de bijeenkomst is de Week van de Groene Tuin geopend. Van dinsdag 26 maart tot en met maandag 1 april zijn er verschillende acties in heel het land om zoveel mogelijk tuinen, balkons en straten (verder) te vergroenen en te verduurzamen.

Claudia Bouwens, programmaleider KAN Platform, overhandigde bij Steenbreek in Amersfoort het eerste exemplaar aan Marcel de Ruiter, manager Duurzaamheid & Innovatie bij VanWonen.