Meer aandacht voor groen bij politieke partijen

In 2022 is het percentage verkiezingsprogramma’s met aandacht voor groen verder opgelopen. In 31 van alle programma’s wordt gesproken over ‘Operatie Steenbreek’. Dat blijkt uit een onderzoek dat Wageningen Environmental Research heeft uitgevoerd. Het onderzoeksinstituut heeft net als bij de vorige drie gemeenteraadsverkiezingen de partijprogramma’s geanalyseerd op de aandacht die afzonderlijke partijen aan ‘groen’ geven.

Vanwege de grote aantallen partijprogramma’s is ervoor gekozen om het beeld te baseren op een aantal thema’s: groen, natuur, natuurinclusiviteit, biodiversiteit, bodem, klimaatadaptatie en Operatie Steenbreek. De verkiezingsprogramma’s die zijn vergeleken variëren sterk in lengte. Er zijn er met meer dan honderd pagina’s en anderen hebben een paar punten op papier. Bijna alle landelijke partijen hebben aandacht voor groen in hun verkiezingsprogramma’s. Op de thema’s scoren de Partij voor de Dieren, GroenLinks, D’66 en de ChristenUnie vaak het hoogst. Bij de lokale partijen zijn de verschillen groot.

WUR analyseert partijprogramma’s voor gemeenteraadsverkiezingen

Burgerparticipatie
Er zijn veel verschillende voorbeelden van ideeën over groen: dat loopt van groene daken en groene gevels en puien, via groene parkeerplaatsen en groene schoolpleinen naar tiny forests, stadslandbouw en natuurvriendelijke oevers. Bij voorkeur moet het groen gevarieerd, van hoge kwaliteit en op de juiste manier worden onderhouden. Om burgers bij het groen te betrekken, worden groenadoptie, groene burgerparticipatie en informeren over groen genoemd.

Steenbreek
Hoewel er minder over Steenbreek wordt gesproken dan in 2018, worden de thema’s en acties van Stichting Steenbreek, zoals tegelwippen, buurtinitiatieven, vergroenen en groen in de buurt, wel vaker genoemd. In 31 van alle verkiezingsprogramma’s (7,5%) werd gesproken over ‘Operatie Steenbreek’. Het vaakst werd dit gedaan in Nijmegen (5 partijen, 38,5%) en Den Haag (7 partijen, 36,8%). Opvallend is dat gemeente Breda de enige gemeente is die nog niet deelneemt aan Stichting Steenbreek, maar waar het woord Steenbreek wel voorkomt in de verkiezingsprogramma’s van CDA en PvdA.

De onderzoeksnotitie is te downloaden op de site van de WUR.