Ede neemt motie Operatie Steenbreek aan

De fractie van de ChristenUnie heeft tijdens de raadsvergadering van 29 september de motie Operatie Steenbreek aangenomen.

Dit meldt de ChristenUnie op haar site.

Volgens raadslid Peter Jansen van de ChristenUnie moet ingezet worden op de vergroening van zowel openbare als particuliere tuinen. ‘Vergroening van particuliere tuinen is van algemeen belang. We hebben in toenemende mate te maken met hoosbuien. Het regenwater snel worden afgevoerd om overlast te overkomen, maar dit betekent een enorme druk op het riool. Burgers die hun tuin vergroenen dragen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt.’ Maar de overheid kan particulieren niet dwingen, maar wel bijdragen aan bewustwording. ‘Hiervoor hebben we samen met o.a. GroenLinks, PvdA, SGP en VVD een motie Operatie Steenbreek ingediend.’ Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om de burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht. De campagne richt zich vooral op het veranderen van een mindset, zo valt te lezen op de website van Operatie Steenbreek. Deze motie werd aangenomen met uitzonder van steun van D66.