Nationale Groendag op Floriade inspireert deelnemers

Natuurinclusiviteit mag geen corebusiness meer zijn van alleen ‘groene mensen’. Dat zei gedeputeerde Harold Hofstra (ChristenUnie) op de Nationale Groendag die afgelopen dinsdag (27 september) werd gehouden op de Floriade. Hofstra was een van de sprekers tijdens deze dag die dit jaar in het teken stond van stedelijke ontwikkeling voor een leefbare stad en het betrekken van bewoners bij het vergroenen van straat en tuin.

“Na 3 jaar vond er weer een fysieke Nationale Groendag plaats”, zegt Roel van Dijk, directeur van Stichting Steenbreek die samen met provincie Flevoland, gemeente Almere en Floriade Expo 2022 de Groendag heeft georganiseerd. “Naast het netwerkgedeelte, wat een belangrijk onderdeel van deze dag uitmaakt, was het inhoudelijk met diverse sprekers ook inspirerend van opzet. Deze mening deel ik niet alleen, want uit de eerste reacties van de enquête na afloop blijkt dat de dag goed is gewaardeerd en dat geeft ons als organisatie input om er volgend jaar weer een goed programma van te maken.”

Gedeputeerde Harold Hofstra (rechts) en moderator Valerie Bos

Stadsvernieuwers
Circa 130 groenprofessionals, beleidsmakers en bestuurders namen deel aan het netwerkcongres dat bestond uit lezingen, een rondleiding over het Floriade park en een kennisbijeenkomst. Het programma in het congrespaviljoen begon met wethouder Roelie Bosch van de gemeente Almere die het een voorrecht vond dat de Nationale Groendag op de Floriade werd gehouden. Almere is een hele groene stad en heeft een bovengemiddeld aantal versteende tuinen, aldus Bosch, die hoopte dat deze dag vooral veel inspiratie zou opleveren.

Groene buur
Sascha de Ruiter, bedenker en projectleider van de Groene Buur in Almere, vertelde over het succes van het project waarbij inmiddels al een kleine zeventig mensen zich in een groot aantal wijken inzetten voor het vergroenen en insectvriendelijk maken van hun eigen omgeving.

Stadsvernieuwers
Op de vraag hoe je het groen in het stedelijk gebied behoudt en de kwantiteit en kwaliteit voor de langere termijn vergroot, probeerde Jaap Meindersma een antwoord te geven. De directeur Fysiek Domein van de gemeente Haarlem en voormalig directeur Stadsbeheer in Almere, gaf aan dat de stadsbeheerders van vroeger nu veel meer stadsvernieuwers zijn geworden. Het gaat volgens hem niet meer alleen om beheer, maar ook om de stad bestendig maken voor de toekomst. Belangrijk daarbij is bewonersinitiatieven te ondersteunen en te stimuleren.

Natuurinclusief Flevoland
Architect Jeroen Zuidgeest was betrokken bij het masterplan voor het Floriade-district. De wereldlandbouwtentoonstelling is hierbij een tussenstap en versneller voor de ontwikkeling van dit gebied. Zijn Studio for New Realities werkt vooral aan het maximaliseren van levensgeluk in een attractieve, verantwoordelijke en intelligente stad. Dat vereist een andere aanpak van stedelijk ontwerp en stedelijke inrichting.

Gedeputeerde Harold Hofstra, met in zijn portefeuille onder meer natuur, sloot het ochtendgedeelte af. Provincie Flevoland zet zich in om de biodiversiteit te herstellen in stedelijk, landelijk en natuurgebied en hij vindt dat de vermaatschappelijking van de natuur moet beginnen bij de inwoners en dat zij nauw betrokken moeten worden bij de beweging richting een natuurinclusief Flevoland. De tijd daarvoor is nu gunstig, volgens Hofstra.

Steenbreek Trofee
Het middaggedeelte van de Nationale Groendag bestond uit een rondleiding over het Floriade-park, waaraan velen ondanks de regen meededen. Tevens was er een kennisbijeenkomst over het project ‘Onze Bomen’ dat mede tot doel heeft om Almeerders meer bewust te maken van de waarde van bomen.

Na afloop van de dag werden de winnaars bekendgemaakt van de Steenbreek Trofee. Die gaat naar Groenbuurt Leiden (categorie Maatschappelijke Initiatieven) en Wijkpark Cromvliet Den Haag (categorie Professionals). Aan het project Straatboer werd de aanmoedigingsprijs toegekend.