Natuur als gezondheidsvoorziening

Artsen zouden vaker natuur moeten voorschrijven aan hun patiënten. In het Limburgse Afferden heeft een huisarts al volop ervaring met de positieve effecten van natuur op de gezondheid van de mens. Een nieuwe benadering, die mensen minder afhankelijk maakt van de curatieve zorg.

Voor coronatijd werd elke twee weken een ‘biowalk’ georganiseerd. Een wandeling in de natuur die ervoor moet zorgen dat de diabetespatiënten minder op consult hoeven te komen. Maar ook de stimulans om samen te tuinieren, buiten in beweging te zijn, elkaar te ontmoeten en het belang van gezond voedsel. En dat werkt.

Zorgprofessionals kunnen de groene omgeving gebruiken als behandelruimte, bijvoorbeeld om diabeteseducatie uit te voeren. Maar ook om mensen met een depressie of burn-out te behandelen. De natuurlijke omgeving kan gezien worden als fitnessruimte. De natuurlijke omgeving vormt een aangenaam en stimulerend decor, waardoor bewegen makkelijker is vol te houden en de uitval minder groot. Tenslotte biedt een groene omgeving kwetsbare groepen, zoals mensen met een verstandelijke beperking, ouderen met Alzheimer, of mensen met psychiatrische of verslavingsproblematiek de mogelijkheid om in een natuurlijke omgeving te werken aan participatie en re-integratie in de maatschappij. De combinatie van bewegen in een groene omgeving met een groep en een specifiek doel, levert uiteindelijk de meeste gezondheidswinst op.

Meer natuur op loopafstand
Iedereen in Nederland dient binnen 300 meter groenvoorzieningen te hebben. Of dat nu in de bestaande omgeving is of bij nieuw te ontwikkelen projecten. Investeren in een gezonde natuur, levert uiteindelijk economisch voordeel op. Een aantrekkelijk groene leefomgeving is dan ook de meest laagdrempelige gezondheidsvoorziening. Het gaat dan bijvoorbeeld om groene tuinen als ook deeltuinen voor meer sociale interactie. Meer bomen en groen in de buurt. En groene ruimtes laagdrempelig en bereikbaar maken voor ouderen en tegelijk aantrekkelijker voor kinderen.

12X Groener
Deze film maakt onderdeel uit van de serie 12X Groener. In Nederland zijn al prachtige voorbeelden die laten zien dat een natuurinclusieve manier van inrichten, beheren en woningbouw mogelijk is. Een gebiedsgerichte aanpak waarbij partijen samenwerken om te zorgen voor meer verbinding tussen mens en natuur. Waarbij aantoonbaar meerwaarde wordt geboden aan het bevorderen van de biodiversiteit, het bevorderen van de gezondheid alsook het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving. De komende maanden staat elke maand een provincie én thema uit de Omgevingswet centraal. Deze voorbeelden bieden gezamenlijk inspiratie om een natuur inclusieve samenleving tot norm te stellen. Zie ook www.degroenestad.nl/12xgroener.