Natuurinclusief Papendrecht: oog voor icoonsoorten

Nieuw in Papendrecht is het werken met icoonsoorten als indicatoren van natuurkwaliteit, hulpmiddel voor beheer en ontwerp en om inwoners beter bij groen en natuur te betrekken. Een icoonsoort zegt namelijk iets over kwaliteit van het hele systeem: als de icoonsoort er is/ het naar de zin heeft, gaat het goed met de natuurwaarde!

In Papendrecht is er een keuze gemaakt voor 22 icoonsoorten. Het gaat hierbij om soorten als de Egel, het Roodborstje en de Dotterbloem.

Icoonsoorten benut de gemeente als doelsoorten om beheer- en inrichting te optimaliseren: de voorwaarden die doelsoorten stellen aan de omgeving kunnen richtinggevend zijn voor een goede omgeving voor mens, dier en plant. Veel soorten profiteren mee wanneer we maatregelen treffen voor de icoonsoorten. Hierdoor wordt de natuur in Papendrecht ook beter beleefbaar. We vragen inwoners mee te monitoren/tellen, waardoor er door Citizen Science een hoop nuttige data verzameld kan worden, waardoor er een beter beeld ontstaat van onze natuurwaarde en de voortgang.

Iedere maand zetten we een icoonsoort in het zonnetje en vragen we mensen actief mee te tellen. Het volgende filmpje over de Egel is een voorbeeld van deze nieuwe lijn.