Natuurorganisaties en riviersectoren lanceren toekomstplan ‘Ruimte voor Levende Rivieren’

Minister Cora van Nieuwenhuizen kreeg uit handen van Marieke Harteveld, directeur natuurbescherming van het Wereld Natuur Fonds, afgelopen donderdag de maquette ‘Ruimte voor Levende Rivieren’ aangeboden. Deze maquette maakt het visueel inzichtelijk wat daarmee wordt bedoeld.

Grootschalige natuurontwikkeling langs de rivieren helpt voorkomen dat de binnenvaart bij frequentere droogteperiodes letterlijk vastloopt. Door kribben en indijking stromen Nederlandse rivieren zo snel dat de bodem geleidelijk uitslijt. Schepen dreigen daardoor bij laag water op harde delen te stuiten, zoals kabels en betonranden. Het natuurlijker inrichten van de rivieren met nevengeulen en periodiek overstromende uiterwaarden vertraagt de stroming en voorkomt dat de rivierbedding verder uitslijt.

ExpositieRent
De maquette ‘Ruimte voor Levende Rivieren’ is gemaakt door ExpositieRent uit Angeren, een organisatie die interactieve milieu- en natuurtentoonstellingen maakt voor onder meer natuur- en milieueducatiecentra, gemeenten, natuurorganisaties, musea en scholen. Om het waterbewustzijn te vergroten bij een brede doelgroep verhuurt Expositierent drie tentoonstellingen over water. Dit zijn: Waterwerkers, Waterdicht! en Vijver vol geheimen. Waterwerkers stond recentelijk in MEC Roosendaal en Waterdicht! is tot en met maart 2020 te bekijken in het Informatiecentrum de Grevelingen van Staatsbosbeheer. Voor meer informatie zie www.expositierent.nl. ExpositieRent is recent als partner bij Stichting Steenbreek aangesloten.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (links) kreeg uit handen van Marieke Harteveld van Wereld Natuur Fonds de maquette ‘Ruimte voor Levende Rivieren’ aangeboden.
Beeld: Fred Ernst