Netwerk van Steenbreek blijft groeien

Na een lange tijd van droogte valt er weer eens regen in het land. De natuur had dit hard nodig maar helaas hebben de extreme hoosbuien van afgelopen dagen wel op een aantal plaatsen in Nederland voor grote overlast gezorgd. Riolen konden het water amper aan en straten, tunnels en kelders zijn onder water gelopen. De toename van de vele verharding in Nederland heeft echt negatieve effecten. Sinds 2015 is Stichting Steenbreek daarom samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies actief om iedereen te enthousiasmeren om onze leefomgeving te vergroenen.

 Momenteel zijn bijna 140 gemeenten aangesloten recentelijk nog Winterswijk, Arnhem, Zwijndrecht en Heemstede. Alsook zes provincies (recent Zuid-Holland), vier waterschappen en sinds kort de eerste woningbouwcorporatie (Wonen Midden-Delfland). Deelnemende gemeenten organiseren onder de naam Operatie Steenbreek diverse acties om samen met inwoners en bedrijven te vergroenen: in de tuin, op straat, in de wijk en verder. In de hele buitenruimte dus. Acties zijn onder meer ‘Tegel eruit, plant erin’, korting op regentonnen, stimuleren van geveltuinen tot aan het vergroenen van een hele straat. Maar ook aandacht voor vergroenen van schoolpleinen en bedrijfsterreinen. Door samen te werken met diverse partijen in stad en dorp worden concrete stappen gezet richting een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving voor mens en dier. Groen heeft een positieve uitwerking op biodiversiteit, ecologie, gezondheid, economie, sociale cohesie etc.

Naar verwachting gaan wij in juli en augustus weer een periode van hitte en droogte tegemoet. Het extreme weer laat echt de noodzaak zien waarom de openbare ruimte klimaatbestendig wordt ingericht. Denk aan aanleg van wateropvangsystemen, minder verharding en meer groen. Overheden beseffen dat ondanks al deze maatregelen de hulp van alle inwoners van Nederland nodig is aangezien zo’n 40% van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren, bedrijven en woningbouwcorporaties.

Veel belangstelling voor groen
Mede door de coronapandemie is de belangstelling voor de eigen leefomgeving enorm toegenomen. “In deze bijzondere tijden zien we een sterke opleving in de aandacht voor tuinieren. Niet alleen bij mensen die al ‘groen’ waren maar ook bij mensen die nooit veel om hun tuin gaven. Doordat veel mensen thuis kwamen te zitten hebben we ontdekt hoe waardevol een tuin, hoe klein ook is en dat het de moeite waard is om daar iets meer aandacht voor te hebben en tijd en geld in te steken”, aldus Jasper Helmantel, voorzitter Vakgroep Wilde Weelde. Laten we deze coronaperiode benutten: groen verbindt mensen.

Doet uw gemeente, provincie of waterschap al mee? Voor vragen of interesse neem contact op met het secretariaat.

Samen voor meer groen in de buurt!