Nieuwe boek over biodiversiteit voor hoveniersbedrijven, adviesbureaus en milieuorganisaties

Auteur en lector Arie Koster heeft dit najaar een nieuwe versie van Plantenvademecum voor wilde bijen, vlinders & biodiversiteit in tuinen gepubliceerd. Het boek geeft informatie over hoe de biodiversiteit versterkt kan worden door beplanting en beheersmaatregelen. De doelgroep waarvoor dit boek is geschreven zijn studenten aan groenopleidingen, hoveniersbedrijven, adviesbureaus, milieuorganisaties en tuinbezitters.

In het boek staan onder meer de basisprincipes voor ecologisch beheer centraal. Ook wordt ruim aandacht besteed aan het plantenassortiment, ingedeeld op families zoals de Kamperfoeliefamilie en Anjerfamilie. Koster: ‘Ik heb bewust voor deze indeling gekozen, omdat deze kennis over de plantenfamilies vaak niet meer bekend is, terwijl er een belangrijke relatie is tussen deze planten. Zo worden bijvoorbeeld de meeste plantensoorten van het geslacht Campanula door wilde bijen bezocht die van stuifmeel van deze soorten afhankelijk zijn of daar een duidelijk voorkeur voor hebben. Dit soort kennis is veelal weggeëbd. In mijn ogen belangrijke informatie voor een ieder die de biodiversiteit wil versterken.’

Koster schreef in 1992 de eerste plantenvademecum die na zes herdrukken in 2007 is geactualiseerd. Mede op verzoek van het Wellantcollege is nu deze herziene uitgave verschenen.