Nijmegen heeft nog plek om 30 regenpijpen (gratis) af te koppelen

Op zaterdag 2 oktober 2021 helpt het team van Pijpenkappuh bewoners in Nijmegen met het afkoppelen van de regenpijp, gratis! Er staan al tientallen adressen genoteerd voor deze dag en er is nog plek om 30 regenpijpen extra af te koppelen. Doe mee en geef je op!

Het klimaat verandert. Daardoor hebben we vaker te maken met periodes van droogte maar óók met flinke hoosbuien. Het regenwater komt grotendeels in het riool terecht. Het riool kan overbelast raken met als gevolg: straten die blank staan, ondergelopen kelders en natte voeten. Daar kunnen we met elkaar wat aan doen: de regenpijpen afkoppelen van het riool! Hoe meer huizen en gebouwen worden afgekoppeld, hoe beter de stad is voorbereid op de veranderende weersomstandigheden.

Regenwater in de tuin

Door het afkoppelen van het riool kan het regenwater wegzakken in de tuinen. De tuinen moeten dan wel groen zijn en niet vol liggen met tegels, anders kan water niet weg. Dus een groene tuin is een voorwaarde om af te kunnen koppelen. Vorig jaar is de actie Pijpenkappuh uitgevoerd in Neerbosch Oost; toen zijn er 23 regenpijpen afgekoppeld. Op Groene Vrijdag zouden nog eens 140 regenpijpen in heel Nijmegen worden afgekoppeld. Door corona is het werk uitgesteld maar nu gaat het dan gebeuren!

Hoe gaan we het doen

Op zaterdag 2 oktober staat een team klaar om te helpen met het afkoppelen van de regenpijp. Gratis en voor niets! Vooraf komt een deskundige langs om te kijken hóe de regenpijp kan worden afgekoppeld en waar het regenwater naar toe kan worden geleid. Achteraf vindt de controle plaats of het allemaal goed is uitgevoerd. Het team van Pijpenkappuh zorgt voor materiaal om de regenpijp netjes mee af te zagen en af te werken.

Doe je mee?

Ben je huiseigenaar en doe je mee? Ga dan naar de website www.pijpenkappuh.nl  voor informatie of meld je direct aan via info@pijpenkappuh.nl! Ben je huurder? Dan heb je eerst schriftelijk goedkeuring nodig van de eigenaar of woningcorporatie. Het subsidiebedrag is voor jou. Wanneer je goedkeuring hebt, meld je dan ook aan bij Pijpenkappuh. Schrijf je z.sm. in want de uitvoering vindt plaats op 2 oktober.

De actie Pijpenkappuh is een samenwerking van Lentekracht, Rainbeer en Operatie Steenbreek Nijmegen. Kijk op www.pijpenkappuh.nl voor meer informatie.