Nominaties Bijvriendelijkste gemeente 2022 bekend

Welke gemeente mag zich vanaf 11 maart een jaar lang de Bijvriendelijkste Gemeente noemen? Nederland Zoemt selecteerde dit jaar zeven gemeentes die voor deze titel in aanmerking komen: Arnhem, Gemert-Bakel, Hoogeveen, Leidschendam-Voorburg, Maastricht, Nijmegen en Papendrecht. Zij zetten zich bijzonder in om van hun gemeente een veilige en voedselrijke thuishaven te maken voor wilde bijen.

Helft alle bijensoorten bedreigd
In Nederland zoemen 358 soorten wilde bijen, maar de helft van alle soorten is bedreigd. Ze hebben enorm te lijden van de intensieve landbouwmethoden, bestrijdingsmiddelen, verstening en ons ‘traditioneel’ groenbeheer. Dat heeft grote gevolgen voor de natuur én voor de mens. Zo’n tachtig procent van ons groenten, fruit en andere eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bijen.

Gemeentes in de bres voor de bij
De zeven genomineerde gemeentes zetten een stapje extra voor de wilde bij.  Zo zijn er zaaiprojecten met scholen, worden bijentuinen en bijenhotspots ingericht in buurten en op schoolpleinen, is het maaibeheer veranderd en zijn steeds meer bermen bijvriendelijk. Sjoerd Luiten, projectleider Nederland Zoemt bij IVN Natuureducatie: ‘We hebben veel goede inzendingen binnengekregen, we merken dat er binnen gemeentes steeds meer aandacht is voor wilde bijen. Deze zeven gemeentes springen eruit. Het zal een flinke klus worden om uit alle informatie die we nog ontvangen de winnaar te bepalen.

Wat is een bijvriendelijke gemeente?
Een bijvriendelijke gemeente voldoet aan de criteria voor bijvriendelijk beheer, door onder andere te zorgen voor jaarrond bloeiende planten, bijvriendelijk bermbeheer en nestgelegenheid voor wilde bijen. De gemeente neemt haar inwoners hierin mee en legt uit wat mensen zelf kunnen doen om de leefomstandigheden van wilde bijen te verbeteren. Zo geeft de ene gemeente haar inwoners bijvriendelijke bloemzaden cadeau, en krijgen inwoners in de andere gemeente via de wijkbeheerder meer informatie over ontstening. In alle gemeentes worden medewerkers geschoold in bijvriendelijk beheer, er worden vaste planten en bomen geplant die goed zijn voor wilde bijen en bermen en weides worden pas laat in het jaar gemaaid.

Verkiezing Bijvriendelijkste Gemeente
De Bijvriendelijke Gemeente-verkiezing vindt dit jaar voor de vijfde keer plaats, dit jaar voor het eerst in het voorjaar. Tijdens NLDoet op 11 maart wordt de Bijvriendelijkste Gemeente bekendgemaakt. Eerder werden Zoetermeer, Moerdijk, Utrecht en Zuidplas bekroond tot Bijvriendelijkste Gemeente. De winnende gemeente ontvangt onder andere een groot insectenhotel en biologische bloembollen en planten, zodat nog meer wilde bijen zich er thuis zullen voelen.