Noordwijk doet mee aan Operatie Steenbreek

Gemeente Noordwijk sluit zich aan bij de publiekscampagne van Operatie Steenbreek. De campagne start in 2018.

Samen met enkele regio-gemeenten (Katwijk, Teylingen Hillegom en Lisse) gaat Noordwijk actie voeren tegen de verstening van met name tuinen. De acties zijn gericht op het vergroten van het bewustzijn van bewoners bij de vergroening van hun tuin. Naast Noordwijk nemen nog ruim 60 andere Nederlandse gemeenten deel aan Operatie Steenbreek. Fusiepartner Noordwijkerhout heeft de intentie uitgesproken om zo snel mogelijk aan te haken en samen met Noordwijk en de regio aan de slag te gaan met Operatie Steenbreek.

Waarom?
Hoewel er rondom de badplaats veel natuur en open landschappen aanwezig zijn, is de situatie binnen de bebouwde kom minder rooskleurig. Te veel steen in tuinen, achterplaatsen of voorterreinen. Tegen de achtergrond van de klimaatsverandering is dat onwenselijk. Daar staat tegenover dat de eigenaren van versteende tuinen vaak gaan voor gemak. Maar de rol van groen in de achtertuin in veel belangrijker dan gedacht wordt. Met Operatie Steenbreek wil de gemeente laten zien dat er veel mogelijkheden zijn voor een groene tuin. Ook voor tuinen die weinig onderhoud vergen. Deze groene tuinen zijn een onmisbare schakel voor het bereiken van de doelen van Operatie Steenbreek. Ongeveer 44% van de tuinen ligt (voor een groot deel) vol met stenen. Het vergroenen van deze tuinen biedt een meerwaarde bij hittebestrijding in de bebouwde kom, het verminderen van CO2-uitstoot en het verhogen van de biodiversiteit en een mooie, groene leefomgeving. Zaken waarvan de eigenaren uiteindelijk zelf ook profiteren.

Opvangen hevigere hoosbuien
Minder steen en meer groen in de directe leefomgeving zijn nodig voor het opvangen van steeds hevigere hoosbuien. Door de vele verhardingen komen riolen onder druk te staan en lopen straten over. Groen in de leefomgeving zorgt ervoor dat het hemelwater in de bodem opgeslagen wordt. Meer groen betekent daarnaast ook meer vogels, vlinders, bijen en andere dieren. Wethouder Dennis Salman: “Het klimaat verandert en een mooie groene tuin blijkt niet alleen prettig om naar te kijken maar ook heel effectief om de effecten van hoosbuien en hittegolven tegen te gaan.”

Bron:
Gemeente Noordwijk