Onderzoek naar het Steenbreek-gevoel

Operatie Steenbreek werkt regelmatig samen met studenten waarbij het mes aan twee kanten snijdt; de studenten doen relevant (en vaak voor hen inspirerend) onderzoek en de organisatie heeft het voordeel van meer kennis en inzicht. Op dit moment lopen er contacten met de TU Delft, van Hall-Larenstein, Hogeschool Utrecht en de Hanzehogeschool in Groningen. De resultaten komen via de kennisbank beschikbaar, maar we zullen er ook regelmatig verslag van doen in deze nieuwsbrief.

Recent is er een onderzoek gestart naar de ervaringen (goede en slechte) van de Steenbreek-deelnemers. Alessandra Bammann wil graag zoveel mogelijk daarvan horen, om uiteindelijk een conclusie te kunnen trekken, wat er ‘werkt’  in de Steenbreek-methode. Ze zal daarvoor in de komende maanden een aantal van jullie benaderen.

Aan alle lezers van Operatie Steenbreek nieuwsbrief,
Mijn naam is Alessandra, een student aan de hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden. Momenteel ben ik bezig met een onderzoek in het kader van SOS, over het begrijpen van factoren die gedrag kunnen veranderen en beïnvloeden. Hiermee hoop ik om gemeenten te kunnen helpen om mensen beter te kunnen laten beginnen met de vergroening van hun tuinen.

Hiervoor ben ik op zoek naar resultaten, zowel positief als negatief met betrekking tot gedragsverandering. Om dergelijke resultaten te verzamelen, zal ik enerzijds literatuuronderzoek verrichten en anderzijds contact opnemen met de gemeenten waar Operatie Steenbreek mee samenwerkt. De resultaten van mijn onderzoek zal ik presenteren tijdens een workshop van Operatie Steenbreek.

Vragen, opmerkingen en suggesties zijn zeer welkom. U kunt mij bereiken op telefoonnummer 0629837094 of via de mail a_bammann@hotmail.com.

Vriendelijke groeten,

Alessandra Bammann-Van Es